Quyết định 316-TTg

Quyết định 316-TTg hướng dẫn việc khen thưởng thành tích thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1974 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 316-TTg hướng dẫn khen thưởng thành tích thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1974


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIÊT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 316-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 1974

 

QUYẾT ĐỊNH

HƯỚNG DẪN VIỆC KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1974

Việc khen thưởng thành tích thực hiện kế hoạch Nhà nước và nhiệm vụ công tác năm 1974 phải nhằm động viên mạnh mẽ phong trào cách mạng của quần chúng theo ba hướng lớn của nghị quyết số 96-CP ngày 23 -4-1974 của Hội đồng Chính phủ đã vạch ra nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 22 của Trung ương Đảng.

Yêu cầu của việc khen thưởng là phải chủ động, chính xác và kịp thời; phản ánh được đúng đắn phong trào các ngành, các địa phương, đồng thời động viên được mọi người hăng hái thi đua lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm.

Để đáp ứng yêu cầu trên, khi xét duyệt và đề nghị khen thưởng, các ngành, các cấp cần chú ý mấy điểm dưới đây:

1. Về phương hướng khen thưởng, phải chú trọng các ngành có vị trí quan trọng đặc biệt trong việc khôi phục và phát triển kinh tế như : công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, giao thông vận tải, các ngành, các đơn vị sản xuất các mặt hàng xuất khẩu ; đồng thời chú ý đúng mức các ngành kinh tế khác và các ngành khoa học kỹ thuật, văn hoá, giáo dục, sự nghiệp hành chính khác.

Ngoài thành tích sản xuất, phải chú ý các thành tích tiết kiệm, đặc biệt là tiết kiệm lao động, vật tư, tiền vốn, tiết kiệm lương thực.v.v... thành tích củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền nếp quản lý kinh tế ; thành tích khôi phục kinh tế, ổn định đời sống nhân dân ; thành tích đấu tranh xoá bỏ những tệ nạn xã hội và những hiện tượng tiêu cực trong sản xuất và đời sống.

Ngoài thành tích khôi phục và phát triển kinh tế, phát triển văn hoá, phải chú ý các thành tích về củng cố quốc phòng; chi viện cách mạng miền và giúp đỡ cách mạng Lào và Căm-Pu-Chia.

2. Về đối tượng khen thưởng, phải chú ý cả về tập thể và cá nhân có thành tích; cần chú ý cá nhân nhiều hơn.

Về tập thể, đối tượng khen thưởng chủ yếu là các đơn vị cơ sở như: nhà máy, công, nông, lâm trường, hợp tác xã, cửa hàng, trường học, bệnh viện....; các tổ, đội sản xuất. Đối với các đơn vị lớn, chỉ xét những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của ngành, của địa phương.

Về cá nhân, chú ý những người trực tiếp sản xuất, hoặc trực tiếp sản xuất ở các cơ sở; những cán bộ khoa học kỹ thuật.

3. Về tiêu chuẩn và mức độ khen thưởng cần vận dụng chặt chẽ và toàn diện các tiêu chuẩn khen thưởng đã nêu trong thông tư số 38-TTg ngày 21-2-1967 của Thủ tướng Chính phủ. Phải xét tất cả các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch, cân nhắc kỹ các mặt số lượng và chất lượng, ưu điểm và khuyến điểm, thuận lợi và khó khăn để định mức khen thưởng cho đúng.

Đối với những đơn vị kinh tế, phải xem xét kỹ các mặt : năng suất lao động, chất lượng và giá thành sản phẩm, quản lý lao động, vật tư, tiền vốn.

Đơn vị và cá nhân được đề nghị lên Chính phủ xét khen thưởng phải qua việc thực hiện Nghị quyết 228-NQ/TW, không phạm sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng.

4. Để việc khen thưởng năm 1975 được chủ động, phản ánh đúng phong trào các ngành, các địa phương, tránh tình trạng nơi có thành tích nhiều nhưng đề nghị khen ít, nơi có thành tích ít lại đề nghị khen nhiều, Chính phủ sẽ căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước : tình hình tổ chức và cán bộ và đặc điểm, vị trí của từng ngành, từng địa phương trong nền kinh tế quốc dân và căn cứ vào kinh nghiệm khen thưởng của các năm trước đây, mà có dự kiến số lượng huân chương Lao động và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để gợi ý các Bộ, các Ủy ban Hành chính khu, thành, tỉnh xem xét và làm đề nghị khen thưởng . Số lượng gợi ý tuy có những căn cứ nhưng vẫn chỉ là dự kiến. Các Bộ và các Ủy ban Hành chính khu, thành, tỉnh phải dựa vào khen thưởng và căn cứ vào tiêu chuẩn, thành tích, mà lựa chọn những đơn vị và cá nhân xứng đáng để đề nghị khen thưởng, tuyệt đối không được hạ thấp tiêu chuẩn để gò ép cho hết số lượng được gợi ý.

5. Để việc khen thưởng được chính xác, các ngành, các cấp phải coi trọng việc lấy ý kiến rộng rãi của quần chúng tham gia xây dựng bản thành tích ; việc kiểm tra xác minh thành tích và việc xét duyệt tập thể trong lãnh đạo. Phải quan hệ chặt chẽ với Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 228-NQ/TW để nắm được đầy đủ cả mặt ưu điểm và mặt khuyết điểm.

6. Để việc khen thưởng làm được gọn, năm 1975 Chính phủ chỉ xét khen thưởng một đợt và sẽ công bố vào cuối quý II năm 1975.

Các Bộ, các Ủy ban Hành chính khu, thành, tỉnh, cần xét duyệt sớm và gửi đề nghị về Phủ Thủ tướng (Viện huân chương) càng sớm càng hay, chậm nhất là ngày 30-4-1975 ; riêng đối với các ngành giáo dục, đại học và trung học chuyên nghiệp, thời hạn gửi đề nghị khen thưởng chậm nhất là ngày 10 tháng 10 năm 1975.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 
 

Trần Hữu Dực

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 316-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu316-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/1974
Ngày hiệu lực04/01/1975
Ngày công báo31/12/1974
Số công báoSố 22
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 316-TTg hướng dẫn khen thưởng thành tích thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1974


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 316-TTg hướng dẫn khen thưởng thành tích thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1974
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu316-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrần Hữu Dực
        Ngày ban hành20/12/1974
        Ngày hiệu lực04/01/1975
        Ngày công báo31/12/1974
        Số công báoSố 22
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 316-TTg hướng dẫn khen thưởng thành tích thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1974

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 316-TTg hướng dẫn khen thưởng thành tích thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1974

              • 20/12/1974

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/12/1974

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/01/1975

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực