Quyết định 3164/QĐ-UBND

Quyết định 3164/QĐ-UBND năm 2017 về bổ sung Danh mục xe ô tô chuyên dùng quy định Quyết định 1788/QĐ-UBND chủng loại, số lượng xe ôtô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 3164/QĐ-UBND 2017 bổ sung Danh mục xe ô tô chuyên dùng An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3164/QĐ-UBND

An Giang, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VÊ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC XE ÔTÔ CHUYÊN DÙNG QUY ĐỊNH QUYẾT ĐỊNH 1788/QĐ-UBND NGÀY 04/9/2015 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY ĐỊNH CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG XE ÔTÔ CHUYÊN DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ôtô trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Công văn số 130/HĐND-TT ngày 28/9/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất bổ sung Trung tâm Pháp y tỉnh An Giang vào “Danh mục về chủng loại, số lượng xe ôtô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 01 xe ôtô chuyên dùng vào số thứ tự 16 Phần I của Danh mục xe ô tô chuyên dùng đính kèm tại khoản 1 Điều 4 Chương II Quy định chủng loại, số lượng xe ôtô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

Số TT

Cơ quan, đơn vị

Số lượng tối đa (chiếc)

Chủng loại xe ô tô chuyên dùng

Mục đích sử dụng

16

Sở Y tế

 

 

 

16.29

Trung tâm Pháp y

01

01 xe

Từ 7 - 8 chỗ

Xe chuyên dùng phục vụ giám định tử thi

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ngoài nội dung bổ sung quy định tại Điều 1 Quyết định này, các nội dung khác của Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 4/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chủng loại, số lượng xe ôtô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 19/10/2015; Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 22/4/2016; Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 21/7/2016; Quyết định số 3527/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 và Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 08/03/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc bổ sung Danh mục xe ôtô chuyên dùng quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở: TC, YT;
- Trung tâm Pháp y;
- VPUBND tỉnh: CVP & P. KTTH;
- Lưu: HCTC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3164/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3164/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2017
Ngày hiệu lực24/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3164/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3164/QĐ-UBND 2017 bổ sung Danh mục xe ô tô chuyên dùng An Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3164/QĐ-UBND 2017 bổ sung Danh mục xe ô tô chuyên dùng An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3164/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýLê Văn Nưng
       Ngày ban hành24/10/2017
       Ngày hiệu lực24/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3164/QĐ-UBND 2017 bổ sung Danh mục xe ô tô chuyên dùng An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3164/QĐ-UBND 2017 bổ sung Danh mục xe ô tô chuyên dùng An Giang

           • 24/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực