Quyết định 3167/QĐ-BGD&ĐT

Quyết định 3167/QĐ-BGD&ĐT năm 2006 về việc thành lập Trường Cao đẳng Thương mại trên cơ sở Trường trung học Thương mại TW II do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3167/QĐ-BGD&ĐT thành lập Trường Cao đẳng Thương mại trên cơ sở Trường trung học Thương mại TW 2


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3167/QĐ-BGD&ĐT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI TRÊN CƠ SỞ TRƯỜNG TRUNG HỌC THƯƠNG MẠI TW II

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Trường Trung học Thương mại TW II tại Tờ trình số 150/TTM-TCNS ngày 05 tháng 5 năm 2006;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng thương mại trên cơ sở Trường Trung học Thương mại Trung ương II;

Điều 2. Trường Cao đẳng Thương mại có nhiệm vụ:

-Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn gồm các ngành chủ yếu: Kế toán thương mại, Kế toán tin học, Kế toán kinh doanh tổng hợp, Kế toán doanh nghiệp sản xuất, Quản trị doanh nghiệp Thương mại, Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu, Quản trị nhà hàng, Nghiệp vụ lễ tân;

- Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng.

Điều 3. Trường Cao Đẳng Thương mại trực thuộc Bộ Thương mại, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành tại Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10-12-2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Thương mại; các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng đơn vị có liên quan và hiệu trưởng Trường Trung học Thương mại Trung ương II chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VP Chính phủ;
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TU;
- Lưu VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Minh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3167/QĐ-BGD&ĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3167/QĐ-BGD&ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2006
Ngày hiệu lực26/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3167/QĐ-BGD&ĐT

Lược đồ Quyết định 3167/QĐ-BGD&ĐT thành lập Trường Cao đẳng Thương mại trên cơ sở Trường trung học Thương mại TW 2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3167/QĐ-BGD&ĐT thành lập Trường Cao đẳng Thương mại trên cơ sở Trường trung học Thương mại TW 2
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3167/QĐ-BGD&ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Minh Hiển
        Ngày ban hành26/06/2006
        Ngày hiệu lực26/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3167/QĐ-BGD&ĐT thành lập Trường Cao đẳng Thương mại trên cơ sở Trường trung học Thương mại TW 2

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3167/QĐ-BGD&ĐT thành lập Trường Cao đẳng Thương mại trên cơ sở Trường trung học Thương mại TW 2

           • 26/06/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/06/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực