Quyết định 3168/QĐ-BGD&ĐT

Quyết định 3168/QĐ-BGD&ĐT năm 2006 về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam trên cơ sở Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3168/QĐ-BGD&ĐT thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Quảng Nam Trường Trung học Kinh tế-Kỹ thuật Quảng Nam


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3168/QĐ-BGD&ĐT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢNG NAM
TRÊN CƠ SỞ TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢNG NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 2040/UB-VX ngày 03 tháng 11 năm 2004;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam trên cơ sở Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam.

Điều 2. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam có nhiệm vụ:

- Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn gồm các ngành chủ yếu: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Chăn nuôi thú y, Trồng trọt, Nuôi trồng thủy sản, Chế biến và bảo quản thủy sản, quản lý đất đai, Lâm nghiệp;

- Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng.

Điều 3. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10-12-2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng đơn vị có liên quan và hiệu trưởng Trường trung học Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VP Chính phủ;
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TU;
- Lưu VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Minh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3168/QĐ-BGD&ĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3168/QĐ-BGD&ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2006
Ngày hiệu lực26/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3168/QĐ-BGD&ĐT

Lược đồ Quyết định 3168/QĐ-BGD&ĐT thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Quảng Nam Trường Trung học Kinh tế-Kỹ thuật Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3168/QĐ-BGD&ĐT thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Quảng Nam Trường Trung học Kinh tế-Kỹ thuật Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3168/QĐ-BGD&ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Minh Hiển
        Ngày ban hành26/06/2006
        Ngày hiệu lực26/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3168/QĐ-BGD&ĐT thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Quảng Nam Trường Trung học Kinh tế-Kỹ thuật Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3168/QĐ-BGD&ĐT thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Quảng Nam Trường Trung học Kinh tế-Kỹ thuật Quảng Nam

           • 26/06/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/06/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực