Quyết định 3169/QĐ-BTC

Quyết định 3169/QĐ-BTC năm 2012 đính chính Thông tư 176/2012/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3169/QĐ-BTC năm 2012 đính chính Thông tư 176/2012/TT-BTC do Bộ trưởng


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3169/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 176/2012/TT-BTC NGÀY 23/10/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về công báo;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính khoản 2 Điều 1 Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, như sau:

Đã in

Sửa lại như sau

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh phải nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh.

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh phải nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2012 và là một phần không tách rời của Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, VP.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3169/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3169/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2012
Ngày hiệu lực10/12/2012
Ngày công báo31/12/2012
Số công báoTừ số 801 đến số 802
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3169/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 3169/QĐ-BTC năm 2012 đính chính Thông tư 176/2012/TT-BTC do Bộ trưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3169/QĐ-BTC năm 2012 đính chính Thông tư 176/2012/TT-BTC do Bộ trưởng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3169/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Đức Chi
       Ngày ban hành12/12/2012
       Ngày hiệu lực10/12/2012
       Ngày công báo31/12/2012
       Số công báoTừ số 801 đến số 802
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3169/QĐ-BTC năm 2012 đính chính Thông tư 176/2012/TT-BTC do Bộ trưởng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3169/QĐ-BTC năm 2012 đính chính Thông tư 176/2012/TT-BTC do Bộ trưởng

           • 12/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/12/2012

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực