Quyết định 317-CT

Quyết định 317-CT năm 1990 về chấn chỉnh quản lý tiền lương, tiền thưởng trong các cơ sở kinh tế quốc doanh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 317-CT chấn chỉnh quản lý tiền lương, tiền thưởng trong các cơ sở kinh tế quốc doanh


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 317-CT

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 1990

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẤN CHỈNH QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TRONG CÁC CƠ SỞ KINH TẾ QUỐC DOANH,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Để tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương, tiền thưởng của các cơ sở kinh tế quốc doanh nhằm vừa bảo đảm quyền tự chủ của xí nghiệp, vừa bảo đảm chức năng quản lý thống nhất Nhà nước về tiền lương trên nguyên tắc gắn thu nhập của người lao động với hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng suất lao động;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các cơ sở kinh tế quốc doanh phải thực hiện nghiêm túc chế độ tiền lương theo quy định hiện hành. Căn cứ vào thang lương, bảng lương và các chế độ phụ cấp, tính đơn giá tiền lương theo các định mức kinh tế kỹ thuật đã được xác định hợp lý. Đơn giá được điều chỉnh theo tình hình biến động của giá cả thị trường trong từng thời kỳ.

Điều 2. Đơn giá tiền lương:

1- Đối với những sản phẩm hoặc dịch vụ do Nhà nước định giá, sản phẩm độc quyền như: điện, xi măng, xăng dầu, vận tải hàng không, đường sắt, bưud diện, phí ngân hàng, v.v... đơn giá tiền lương được tính bằng số tiền tuyệt đối cho đơn vị sản phẩm hoặc bằng tỷ lệ phần trăm (%) tiền lương trên tổng doanh thu tương ứng với giá sản phẩm định tại thời điểm đó.

2- Đối với sản phẩm hoặc dịch vụ chính tương đối ổn định, do cơ sở định giá thì đơn giá tiền lương được tính bằng phần trăm (%) trên giá bán của mối đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ.

3- Đối với những sản phẩm hoặc dịch vụ không ổn định, nhiều chủng loại, khó xác định đơn giá tiền lương, cho đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ, thì tuỳ theo đặc điểm sản xuất, kinh doanh của từng loại hình xí nghiệp để quy định mức tiền lương theo hiệu quả sản xuất, kinh doanh hoặc mức phần trăm (%) tiền lương trên tổng doanh thu của sản phẩm hoặc dịch vụ.

4- Đơn giá tiền lương là cơ sở tạo nguồn tiền mặt đăng ký với ngân hàng sở tại để bảo đảm tiền mặt cần thiết trả lương cho công nhân, viên chức theo kỳ hạn hàng tháng. Tiền lương thực hiện tuỳ thuộc vào kết quả và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Điều 3. Về tiền thưởng:

- Nguồn tiền thưởng là lợi nhuận còn lại sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, trích lập quỹ phát triển sản xuất và quỹ phúc lợi.

- Quỹ khen thưởng không được quá 50% tổng quỹ tiền lương thực hiện của đơn vị.

Ngoài tiền thưởng theo các chế độ hiện hành của xí nghiệp, các đơn vị không được dùng bất cứ nguồn tài chính nào khác hoặc sản phẩm làm ra để trả thêm cho công nhân, viên chức dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 4. Căn cứ vào chính sách, chế độ tiền lương của Nhà nước, Giám đốc xí nghiệp xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng của đơn vị mình bảo đảm thu nhập của người lao động theo hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng suất lao động. Quy chế tiền lương, tiền thưởng phải được hội nghị công nhân, viên chức của xí nghiệp thảo luận và thông qua.

Điều 5. Tiền lương, tiền thưởng của Giám đốc xí nghiệp do Hội đồng xí nghiệp (hoặc đại hội công nhân viên chức) quyết định trên cơ sở hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp, nhưng tối đa không quá ba lần tiền lương, tiền thưởng bình quân của xí nghiệp.

- Những trường hợp cá nhân có thu nhập quá cao so với điều kiện chung theo chế độ hiện hành, sẽ được điều tiết thông qua Pháp lệnh thuế của Nhà nước.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 1990.

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và định kỳ báo cáo Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thực hiện Quyết định này.

Điều 7. Thủ trưởng các Bộ, các Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 317-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu317-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/1990
Ngày hiệu lực01/09/1990
Ngày công báo30/09/1990
Số công báoSố 18
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 317-CT chấn chỉnh quản lý tiền lương, tiền thưởng trong các cơ sở kinh tế quốc doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 317-CT chấn chỉnh quản lý tiền lương, tiền thưởng trong các cơ sở kinh tế quốc doanh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu317-CT
        Cơ quan ban hànhChủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
        Người kýVõ Văn Kiệt
        Ngày ban hành01/09/1990
        Ngày hiệu lực01/09/1990
        Ngày công báo30/09/1990
        Số công báoSố 18
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 317-CT chấn chỉnh quản lý tiền lương, tiền thưởng trong các cơ sở kinh tế quốc doanh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 317-CT chấn chỉnh quản lý tiền lương, tiền thưởng trong các cơ sở kinh tế quốc doanh

           • 01/09/1990

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/09/1990

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/09/1990

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực