Quyết định 317/QĐ-UBND

Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt bổ sung danh sách hội có tính chất đặc thù do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2014 danh sách hội có tính chất đặc thù Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 317/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH SÁCH HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định hội có tính chất đặc thù; Quyết định số 71/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với hội có tính chất đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách và quy định chế độ, chính sách đối với các hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 67/TTr-SNV ngày 23 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh sách hội có tính chất đặc thù và giao định biên để bố trí cán bộ chuyên trách cho Hội Cựu tù chính trị cách mạng các huyện: Hoài Ân, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão và thành phố Quy Nhơn (có danh sách cụ thể kèm theo) kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Điều 2. Các Hội Cựu tù chính trị cách mạng được bổ sung tại Điều 1 của Quyết định này được hưởng chế độ, chính sách đối với hội có tính chất đặc thù theo quy định tại Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh và các quy định sửa đổi, bổ sung khác (nếu có) của cấp có thẩm quyền.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện: Hoài Ân, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, thành phố Quy Nhơn và các Hội có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

DANH SÁCH

HỘI CỰU TÙ CHÍNH TRỊ CÁCH MẠNG CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG HUYỆN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG LÀ HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ
(Kèm theo Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 của UBND tỉnh)

Số thứ tự

Tên gọi của hội

Tổng số hội

Năm thành lập

Tổng số định biên được giao

Ghi chú

1

Hội Cựu tù chính trị thành phố Quy Nhơn

1

1995

2

 

2

Hội Cựu tù chính trị huyện Hoài Ân

1

1993

2

 

3

Hội Cựu tù chính trị huyện Tây Sơn

1

1996

2

 

4

Hội Cựu tù chính trị huyện Vân Canh

1

1998

2

 

5

Hội Cựu tù chính trị huyện Vĩnh Thạnh

1

2002

2

 

6

Hội Cựu tù chính trị huyện An Lão

1

1995

2

 

Tổng cộng: 06 Hội

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 317/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu317/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2014
Ngày hiệu lực08/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 317/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2014 danh sách hội có tính chất đặc thù Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2014 danh sách hội có tính chất đặc thù Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu317/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýLê Hữu Lộc
       Ngày ban hành08/02/2014
       Ngày hiệu lực08/02/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2014 danh sách hội có tính chất đặc thù Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2014 danh sách hội có tính chất đặc thù Bình Định

           • 08/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực