Quyết định 3171/2002/QĐ-BGTVT

Quyết định 3171/2002/QĐ-BGTVT về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Nghệ An do do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 3171/2002/QĐ-BGTVT vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An,khu vực trách nhiệm Cảng vụ Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 22/2007/QĐ-BGTVT công bố vùng nước cảng biển địa phận tỉnh Nghệ An khu vực quản lý Cảng vụ hàng hải Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 26/05/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 3171/2002/QĐ-BGTVT vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An,khu vực trách nhiệm Cảng vụ Nghệ An


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3171/2002/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 3171/2002/QĐ-BGTVT NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2002 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỀ VÙNG NƯỚC CÁC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH NGHỆ AN VÀ KHU VỰC TRÁCH NHIỆM CỦA CẢNG VỤ NGHỆ AN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Điều 58 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990;
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 03 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ ý kiến của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tại công văn số 2115/UB-CN ngày 12 tháng 6 năm 2002;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Vận tải và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An bao gồm:

- Vùng nước trước cầu cảng Cửa Lò, Bến Thuỷ và Xăng dầu Nghi Hương.

- Vùng nước của tuyến luồng hàng hải, vùng neo đậu chuyển tải, tránh bão thuộc khu vực cảng Cửa Lò, Bến Thuỷ, Xăng dầu Nghi Hương và khu vực chuyển tải Hòn Ngư.

Điều 2. Phạm vi vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An được tính theo mực nước thuỷ triều lớn nhất, nằm trong giới hạn như sau:

1. Ranh giới về phía Bắc, phía Đông và phía Đông-Nam: Được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm có tọa độ dưới đây:

A1. 180 50', 0 N; 1050 43', 0 E.

A2. 180 50', 0 N; 1050 47', 0 E.

A3. 180 48', 0 N; 1050 48', 0 E.

A4. 180 45', 1 N; 1050 46', 1 E.

2. Ranh giới về phía Tây: Từ điểm A1 chạy dọc theo phía Nam dãy núi xã Nghi Thiết, Huyện Nghi Lộc đến kinh tuyến cách 20 mét phía Tây cảng Cửa Lò, qua cầu cảng Cửa Lò, đến điểm cực Bắc bờ biển Thị xã Cửa Lò, dọc theo bờ biển của Thị xã Cửa Lò đến bờ phía Bắc Cửa Hội.

3. Ranh giới trên sông được giới hạn từ điểm phía Bắc Cửa Hội và điểm A4 chạy dọc theo hai bờ sông Lam đến đường thẳng cắt ngang sông Lam cách hạ lưu cầu bến Thuỷ 200 mét, trừ đoạn sông Lam thuộc vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh được quy định tại Quyết định số 2437/2002/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 8 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. Vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch, neo đậu, chuyển tải và tránh bão cho tàu thuyền vào các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An được quy định như sau:

1. Vùng đón trả hoa tiêu và kiểm dịch:

a. Đối với cảng Bến Thuỷ, cảng Xăng dầu Nghi Hương và khu vực neo đậu chuyển tải Hòn Ngư: Là vùng nước được giới hạn bởi đường tròn bán kính 01 hải lý với tâm tại tọa độ: 180 47', 2 N; 1050 47', 0 E.

b. Đối với cảng Cửa Lò và khu vực neo đậu chuyển tải Hòn Ngư: Là vùng nước được giới hạn bởi đường tròn bán kính 01 hải lý với tâm tại tọa độ: 180 48', 5N; 1050 45', 2 E.

2. Vùng neo đậu, chuyển tải, tránh bão:

Đối với cảng Bến thuỷ, cảng Cửa Lò và cảng Xăng dầu Nghi Hương: Tại các vị trí trong vùng nước được quy định tại Điều 2 Quyết định này và do Cảng vụ Nghệ An chỉ định trên cơ sở thực tế về thời tiết, sóng gió, thuỷ triều tại khu vực, mớn nước của tàu đảm bảo an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Điều 4.

1. Cảng vụ Nghệ An có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan đối với mọi hoạt động hàng hải trong vùng nước cảng Cửa Lò, cảng Bến Thuỷ, cảng Xăng dầu Nghi Hương và khu neo đậu chuyển tải Hòn Ngư.

2. Đối với vùng nước chung với cảng Xuân Hải ( Hà Tĩnh), Cảng vụ Nghệ An phối hợp với Cảng vụ Hà Tĩnh quản lý hoạt động hàng hải theo nguyên tắc sau:

a. Cảng vụ Nghệ An chịu trách nhiệm thực hiện quản lý về bảo đảm an toàn hàng hải trong phạm vi vùng nước thuộc tuyến luồng hàng hải từ Phao số 0 Cửa Hội đến 2.000 mét về phía hạ lưu cảng Xuân Hải và từ 1.000 mét về phía thượng lưu cảng Xuân Hải đến cảng Bến Thuỷ.

Những vụ việc phát sinh liên quan đến tàu thuyền vào, ra, hoạt động ở cảng nào thì do Cảng vụ hàng hải khu vực đó chủ trì giải quyết theo quy định của pháp luật.

b. Cảng vụ Nghệ An có trách nhiệm:

- Bố trí kế hoạch điều động tàu thuyền đảm bảo trật tự an toàn hàng hải trên vùng nước thuộc tuyến luồng hàng hải từ Cửa Hội đến cảng Bến Thuỷ và vùng neo đậu chuyển tải Hòn Ngư khi Cảng vụ Hà Tĩnh thông báo tàu thuyền ra vào cảng Xuân Hải hoặc phải neo đậu tại vùng neo đậu chuyển tải Hòn Ngư trước ít nhất 02 giờ kể từ khi tàu thuyền đến Phao số 0.

- Thông báo cho Cảng vụ Hà Tĩnh biết về tàu thuyền ra vào cảng Bến Thuỷ trước ít nhất 02 giờ kể từ khi tàu thuyền đến vùng nước của cảng Xuân Hải để phối hợp quản lý, đảm bảo trật tự an toàn hàng hải.

Điều 5. Ngoài phạm vi vùng nước quy định tại Điều 2 của Quyết định này, Cảng vụ Nghệ An có trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành về trật tự, an toàn hàng hải trong vùng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1330/QĐ-PCVT ngày 03 tháng 7 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về vùng nước cảng Nghệ Tĩnh và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Nghệ Tĩnh và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 7. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh, Giám đốc Cảng vụ Nghệ An, Giám đốc Cảng vụ Hà Tĩnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phạm Thế Minh

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3171/2002/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3171/2002/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2002
Ngày hiệu lực18/10/2002
Ngày công báo31/10/2002
Số công báoSố 54
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/05/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3171/2002/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3171/2002/QĐ-BGTVT vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An,khu vực trách nhiệm Cảng vụ Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3171/2002/QĐ-BGTVT vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An,khu vực trách nhiệm Cảng vụ Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3171/2002/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýPhạm Thế Minh
        Ngày ban hành03/10/2002
        Ngày hiệu lực18/10/2002
        Ngày công báo31/10/2002
        Số công báoSố 54
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/05/2007
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 3171/2002/QĐ-BGTVT vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An,khu vực trách nhiệm Cảng vụ Nghệ An

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 3171/2002/QĐ-BGTVT vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An,khu vực trách nhiệm Cảng vụ Nghệ An