Quyết định 3175/QĐ-BNN-CN

Quyết định 3175/QĐ-BNN-CN năm 2012 phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật nội dung áp dụng cho phần sự nghiệp thuộc Dự án "Phát triển giống dê, cừu giai đoạn 2011 - 2015" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3175/QĐ-BNN-CN năm 2012 phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật nội dung


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3175/QĐ-BNN-CN

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC NỘI DUNG ÁP DỤNG CHO PHẦN SỰ NGHIỆP DỰ ÁN "PHÁT TRIỂN GIỐNG DÊ, CỪU GIAI ĐOẠN 2011-2015"

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2665/QĐ-BNN-XD ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Dự án đầu tư "Phát triển giống dê, cừu giai đoạn 2011-2015";

Xét Tờ trình số 64/TTr-TTDT ngày 03/07/2012 của Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây xin phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật dự án nêu trên;

Căn cứ Biên bản ngày 19/9/2012 về việc họp Hội đồng thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật các nội dung áp dụng cho phần sự nghiệp Dự án "Phát triển giống dê, cứu giai đoạn 2011 - 2015";

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật các nội dung áp dụng cho phần sự nghiệp thuộc Dự án "Phát triển giống dê, cừu giai đoạn 2011 - 2015" do Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây làm chủ đầu tư (Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Các chỉ tiêu định mức này làm cơ sở cho việc tính toán và xây dựng đơn giá các hạng mục thuộc vốn sự nghiệp của dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3175/QĐ-BNN-CN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3175/QĐ-BNN-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực20/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3175/QĐ-BNN-CN

Lược đồ Quyết định 3175/QĐ-BNN-CN năm 2012 phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật nội dung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3175/QĐ-BNN-CN năm 2012 phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật nội dung
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3175/QĐ-BNN-CN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Văn Tám
        Ngày ban hành20/12/2012
        Ngày hiệu lực20/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3175/QĐ-BNN-CN năm 2012 phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật nội dung

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3175/QĐ-BNN-CN năm 2012 phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật nội dung

            • 20/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực