Quyết định 318/QĐ-TTg

Quyết định 318/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam và Pháp về phát triển sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 318/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định hợp tác Việt Nam - Pháp phát triển sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 318/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN VÌ MỤC ĐÍCH HÒA BÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 01 tháng 01 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 291/BKHCN-HTQT ngày 10 tháng 02 năm 2010.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Pháp về phát triển sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, ký ngày 12 tháng 11 năm 2009 tại Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Hiệp định được áp dụng toàn bộ nội dung trong thời gian thực hiện.

Điều 3. Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Hiệp định.

Điều 4. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ quan liên quan của ta biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Tư pháp, Quốc phòng, Công an;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 318/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu318/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2010
Ngày hiệu lực04/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 318/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 318/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định hợp tác Việt Nam - Pháp phát triển sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 318/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định hợp tác Việt Nam - Pháp phát triển sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu318/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành04/03/2010
        Ngày hiệu lực04/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 318/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định hợp tác Việt Nam - Pháp phát triển sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 318/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định hợp tác Việt Nam - Pháp phát triển sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình

            • 04/03/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/03/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực