Quyết định 318/QĐ-UBND

Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Chỉ thị 17/2002/CT-UBND về chỉnh sửa giấy tờ, hộ tịch, hộ khẩu, văn bằng của công dân do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 318/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 17/2002/CT-UBND chỉnh sửa hộ tịch hộ khẩu văn bằng Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 318/QĐ-UBND

 Ninh Thuận, ngày 13 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 17/2002/CT-UBND NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2002 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC CHỈNH SỬA CÁC GIẤY TỜ, HỘ TỊCH, HỘ KHẨU, VĂN BẰNG CỦA CÔNG DÂN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 111/TTr-STP ngày 20 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 17/2002/CT-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉnh sửa các giấy tờ, hộ tịch, hộ khẩu, văn bằng của công dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Đại

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 318/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu318/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2014
Ngày hiệu lực13/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước

Download Văn bản pháp luật 318/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 318/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 17/2002/CT-UBND chỉnh sửa hộ tịch hộ khẩu văn bằng Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 318/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 17/2002/CT-UBND chỉnh sửa hộ tịch hộ khẩu văn bằng Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu318/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýVõ Đại
       Ngày ban hành13/02/2014
       Ngày hiệu lực13/02/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 318/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 17/2002/CT-UBND chỉnh sửa hộ tịch hộ khẩu văn bằng Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 318/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ 17/2002/CT-UBND chỉnh sửa hộ tịch hộ khẩu văn bằng Ninh Thuận

           • 13/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực