Quyết định 3187/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 3187/QĐ-BNN-TCCB năm 2012 sửa đổi về thành lập Ban Quản lý dự án "Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3187/QĐ-BNN-TCCB năm 2012 sửa đổi về thành lập Ban Quản lý dự án


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3187/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 900/QĐ-BNN-TCCB NGÀY 24/4/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN "TĂNG CƯỜNG LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG Ở VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức; Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý chương trình, dự án ODA;

Trên cơ sở Quyết định số 900/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Thành lập Ban Quản lý dự án "Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam";

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp tại Văn bản số 1718/TCLN-KH&HTQT ngày 12/12/2012 về việc điều chỉnh Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý dự án "Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam";

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 900/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thành lập Ban Quản lý dự án "Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam", như sau:

Điều 2. Ban Quản lý dự án có Giám đốc, Kế toán dự án và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Nghĩa Biên, Viện trưởng Viện Điều tra quy hoạch rừng, Tổng cục Lâm nghiệp, kiêm nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án.

2. Ban Quản lý dự án được sử dụng cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, công chức, viên chức của Viện Điều tra quy hoạch rừng, Tổng cục Lâm nghiệp để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu tiến độ dự án quy định tại Văn kiện dự án và quy định của pháp luật.

Ban Quản lý dự án tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ."

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- UBND các tỉnh Dự án;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3187/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3187/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2012
Ngày hiệu lực21/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3187/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 3187/QĐ-BNN-TCCB năm 2012 sửa đổi về thành lập Ban Quản lý dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3187/QĐ-BNN-TCCB năm 2012 sửa đổi về thành lập Ban Quản lý dự án
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3187/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành21/12/2012
        Ngày hiệu lực21/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3187/QĐ-BNN-TCCB năm 2012 sửa đổi về thành lập Ban Quản lý dự án

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3187/QĐ-BNN-TCCB năm 2012 sửa đổi về thành lập Ban Quản lý dự án

           • 21/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực