Quyết định 319/QĐ-BNV

Quyết định 319/QĐ-BNV năm 2011 về giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 319/QĐ-BNV giao biên chế công chức trong cơ quan


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 319/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2011 TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;
Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về biên chế công chức năm 2011 của các cơ quan hành chính nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Giao biên chế công chức năm 2011 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (số lượng biên chế cụ thể của từng tỉnh, thành phố có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong phạm vi biên chế công chức được giao tại Điều 1 của Quyết định này.

2. Quyết định cụ thể việc giao biên chế công chức đối với từng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ Tài chính;
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, TCBC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

PHỤ LỤC

BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2011 TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Năm 2011, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Sóc Trăng được giao 2.094 biên chế, trong đó tăng 49 biên chế công chức so với năm 2010, cụ thể như sau:

1. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh: 02 biên chế để bổ sung cho Phòng Công tác Đại biểu Quốc hội.

2. Sở Nội vụ: 08 biên chế để bổ sung cho các tổ chức sau:

a) Ban Thi đua - Khen thưởng: 03 biên chế;

b) Chi cục Văn thư - Lưu trữ: 05 biên chế.

3. Sở Công Thương: 05 biên chế để bổ sung cho Chi cục Quản lý thị trường.

4. Ban Quản lý các Khu công nghiệp: 06 biên chế.

5. Phòng Dân tộc của thành phố Sóc Trăng và 10 huyện (Mỹ Xuyên, Long Phú, Cù Lao Dung, Kế Sách, Ngã Năm, Thạnh Trị, Vĩnh Châu, Châu Thành, Mỹ Tú và Trần Đề): 22 biên chế (mỗi Phòng 02 biên chế).

6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội của thành phố Sóc Trăng và 5 huyện (Cù Lao Dung, Kế Sách, Ngã Năm, Thạnh Trị, Trần Đề): 06 biên chế (mỗi Phòng 01 biên chế).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 319/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu319/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2011
Ngày hiệu lực28/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 319/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 319/QĐ-BNV giao biên chế công chức trong cơ quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 319/QĐ-BNV giao biên chế công chức trong cơ quan
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu319/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Văn Tuấn
        Ngày ban hành28/02/2011
        Ngày hiệu lực28/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 319/QĐ-BNV giao biên chế công chức trong cơ quan

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 319/QĐ-BNV giao biên chế công chức trong cơ quan

            • 28/02/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/02/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực