Quyết định 319/QĐ-UBND

Quyết định 319/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 319/QĐ-UBND danh mục văn bản ủy ban quận Thủ Đức hết hiệu lực thành phố Hồ Chí Minh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN THỦ ĐỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 319/QĐ-UBND

Thủ Đức, ngày 22 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2012 của y ban nhân dân quận Thủ Đức Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Thủ Đức;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 54/TTr-TP ngày 21 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận ThĐức hết hiệu lực toàn bộ năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 12 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Phòng Kiểm tra Văn bản (Sở Tư pháp);
- Trung tâm Công báo TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Lưu: VT, TP.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Nhân

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3
19/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức)

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do bị bãi bỏ

Ngày hết hiệu lực

NĂM 2007

1

Quyết định

749/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức

Không còn đối tượng điều chỉnh

31/3/2015

2

Quyết định

750/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Tây, quận Thủ Đức

Không còn đối tượng điều chỉnh

31/3/2015

3

Quyết định

751/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức

Không còn đối tượng điều chỉnh

31/3/2015

4

Quyết định

752/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Đông, quận Thủ Đức

Không còn đối tượng điều chỉnh

31/3/2015

5

Quyết định

1062/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Xuân, quận Thủ Đức

Không còn đối tượng điều chỉnh

31/3/2015

6

Quyết định

1063/2007/QĐ-UBND ngày 02/4/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Trường Thọ, quận Thủ Đức

Không còn đối tượng điều chỉnh

31/3/2015

7

Quyết định

1314/2007/QĐ-UBND ngày 11/5/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Tam Bình, quận Thủ Đức

Không còn đối tượng điều chỉnh

31/3/2015

8

Quyết định

1442/2007/QĐ-UBND ngày 26/6/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Tam Phú, quận Thủ Đức

Không còn đối tượng điều chỉnh

31/3/2015

9

Quyết định

2033/2007/QĐ-UBND ngày 03/10/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung cấp nghề Thủ Đức

Không còn đối tượng điều chỉnh

26/6/2015

10

Quyết định

2245/2007/QĐ-UBND ngày 08/11/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức

Không còn đối tượng điều chỉnh

31/3/2015

NĂM 2008

11

Quyết định

205/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ cán sự xã hội tình nguyện phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức

Không còn đối tượng điều chỉnh

31/3/2015

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 319/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu319/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2016
Ngày hiệu lực22/01/2016
Ngày công báo01/03/2016
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 319/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 319/QĐ-UBND danh mục văn bản ủy ban quận Thủ Đức hết hiệu lực thành phố Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 319/QĐ-UBND danh mục văn bản ủy ban quận Thủ Đức hết hiệu lực thành phố Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu319/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Thanh Nhân
        Ngày ban hành22/01/2016
        Ngày hiệu lực22/01/2016
        Ngày công báo01/03/2016
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 319/QĐ-UBND danh mục văn bản ủy ban quận Thủ Đức hết hiệu lực thành phố Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 319/QĐ-UBND danh mục văn bản ủy ban quận Thủ Đức hết hiệu lực thành phố Hồ Chí Minh 2016

            • 22/01/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/03/2016

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực