Quyết định 3195/QĐ-UBND

Quyết định 3195/QĐ-UBND năm 2017 về bãi bỏ Quyết định 07/2011/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 3195/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 07/2011/QĐ-UBND khí tượng thủy văn Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3195/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC BÃI B QUYT ĐNH S 07/2011/QĐ-UBND NGÀY 30/5/2011 CA ỦY BAN NHÂN DÂN TNH SƠN LA BAN HÀNH QUY ĐNH QUN LÝ NHÀ NƯC VLĨNH VC KHÍ TƯNG THY VĂN VÀ HOT ĐNG NG PHÓ VI BIN ĐI KHÍ HU TRÊN ĐA BÀN TNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật khí tượng thủy văn năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn;

Căn cứ Nghị định số 84/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1107/TTr-STNMT ngày 30/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- TT Tỉnh y; HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục KTVB QPPL - Bộ TP;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Thông tin;
- Chánh văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Biên KTN, 60b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3195/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3195/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3195/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3195/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 07/2011/QĐ-UBND khí tượng thủy văn Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3195/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 07/2011/QĐ-UBND khí tượng thủy văn Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3195/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýCầm Ngọc Minh
       Ngày ban hành14/12/2017
       Ngày hiệu lực01/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3195/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 07/2011/QĐ-UBND khí tượng thủy văn Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3195/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 07/2011/QĐ-UBND khí tượng thủy văn Sơn La

           • 14/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực