Quyết định 3199/QĐ-UB

Quyết định 3199/QĐ-UB năm 2004 về quản lý và cấp các loại giấy phép trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 3199/QĐ-UB 2004 quản lý cấp các loại giấy phép trong an toàn giao thông Thái Nguyên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3199/QĐ-UB

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUẢN LÝ VÀ CẤP CÁC LOẠI GIẤY PHÉP TRONG LĨNH VỰC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị quyết 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông, kiềm chế gia tăng và giảm dần tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông;

Căn cứ Quyết định số 2073/2004/QĐ-UB ngày 06/9/2004 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc quy định cấm một số phương tiện xe cơ giới đi vào các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và bổ sung biện pháp tạm giữ phương tiện vi phạm Luật giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên tại văn bản số 1083/PC26, ngày 18/10/2004 về việc cấp phép vào đường cấm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao cho Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc cấp, quản lý các loại giấy phép trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cụ thể như sau:

1. Công an tỉnh Thái Nguyên được cấp phép và quản lý các loại giấy phép:

- Giấy phép đi vào các tuyến đường cấm của các phương tiện xe cơ giới.

- Giấy phép được đỗ, dừng trong khu vực cấm đỗ, cấm dừng xe của các loại phương tiện xe cơ giới.

2. Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên được cấp phép và quản lý các loại giấy phép:

- Giấy phép sử dụng lòng đường, lề đường và hành lang an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến Quốc lộ uỷ thác và các tuyến đường thuộc tỉnh quản lý (trừ các tuyến đường nội thị do UBND thành phố Thái Nguyên và thị xã Sông Công quản lý).

3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Thái Nguyên và thị xã Sông Công được cấp phép và quản lý các loại giấy phép:

- Giấy phép sử dụng lòng đường, hè phố trên các tuyến đường do thành phố, thị xã quản lý.

- Giấy phép sử dụng lòng đường, lề đường và hành lang an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường huyện do huyện quản lý.

Điều 2: Căn cứ vào các quy định tại Điều 1, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm ban hành các quy định cụ thể việc cấp phép, các văn bản hướng dẫn, tổ chức quản lý và cấp các loại giấy phép nêu trên theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Điều 3: Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Công An tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các ngành liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (thực hiện);
- TT Tỉnh uỷ,
- T.T HĐND tỉnh (thay b/c);
- Bộ Giao thông Vận tải
- UB ATGT Quốc gia.
- Chủ tịch & các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể
- Viện Kiểm sát tỉnh.
- Báo Thái Nguyên; Đài PTTH tỉnh
- Lãnh đạo VP;
- Lưu VT-SXKD, các bộ phận NCTH.
V03

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Kim

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3199/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3199/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2004
Ngày hiệu lực23/12/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3199/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 3199/QĐ-UB 2004 quản lý cấp các loại giấy phép trong an toàn giao thông Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3199/QĐ-UB 2004 quản lý cấp các loại giấy phép trong an toàn giao thông Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3199/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýNguyễn Văn Kim
        Ngày ban hành23/12/2004
        Ngày hiệu lực23/12/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3199/QĐ-UB 2004 quản lý cấp các loại giấy phép trong an toàn giao thông Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3199/QĐ-UB 2004 quản lý cấp các loại giấy phép trong an toàn giao thông Thái Nguyên

            • 23/12/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/12/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực