Quyết định 32/2001/QĐ-BCN

Quyết định 32/2001/QĐ-BCN về việc sáp nhập Trung tâm Newtechcen vào cơ quan Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2001/QĐ-BCN sáp nhập Trung tâm Newtechcen vào cơ quan Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP TRUNG TÂM NEWTECHCEN VÀO CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam (Tờ trình số 361/CV-TCLĐ ngày 16 tháng 5 năm 2001) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Trung tâm Newtechcen đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam vào cơ quan Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam.

Điều 2. Tổng giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm tổ chức việc sáp nhập trên theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 997 QĐ/TCCB ngày 11 tháng 4 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Newtechcen chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Như điều 3,
- TTg CP (B/c),
- Ban TCCB Chính phủ,
- Bộ Kế hoạch- Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KHCNMT,
- Ngân hàng Nhà nước,
- TCTy Khoáng sản VN,
- Công báo,
- Lưu VP, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
 
 
 
 
Đặng Vũ Chư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2001/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2001/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2001
Ngày hiệu lực14/06/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2001/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 32/2001/QĐ-BCN sáp nhập Trung tâm Newtechcen vào cơ quan Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 32/2001/QĐ-BCN sáp nhập Trung tâm Newtechcen vào cơ quan Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu32/2001/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýĐặng Vũ Chư
        Ngày ban hành30/05/2001
        Ngày hiệu lực14/06/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 32/2001/QĐ-BCN sáp nhập Trung tâm Newtechcen vào cơ quan Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2001/QĐ-BCN sáp nhập Trung tâm Newtechcen vào cơ quan Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam

            • 30/05/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/06/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực