Quyết định 32/2005/QĐ-BTC

Quyết định 32/2005/QĐ-BTC sửa đổi Quy chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá kèm theo Quyết định 21/2004/QĐ-BTC và Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán kèm theo Quyết định 59/2004/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2005/QĐ-BTC cấp sử dụng quản lý thẻ thẩm định viên thi tuyển cấp chứng chỉ kiểm toán viên kế toán sửa đổi QĐ 21/2004/QĐ-BT 59/2004/QĐ


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ CẤP, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2004/QĐ-BTC NGÀY 24/2/2004 VÀ QUY CHẾ THI TUYỂN VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN VÀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2004/QĐ-BTC NGÀY 09/7/2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH 10 ngày 26 tháng 4 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh;
Căn cứ Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/ NĐ-CP ngày 25 /12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/QĐ-CP ngày 01/ 7/2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ sung khoản 4 Điều 6 của Quy chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá ban hành kèm theo Quyết định số 21/2004/QĐ-BTC ngày 24/2/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

“4. Miễn thi môn Tin học và môn Ngoại ngữ cho các đối tượng có Chứng chỉ kiểm toán viên”.

Điều 2: Bổ sung khoản 5 Điều 7 của Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 59/2004/QĐ-BTC ngày 09/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

“5. Miễn thi môn Tin học và môn Ngoại ngữ cho các đối tượng có Thẻ thẩm định viên về giá hợp lệ”.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4: Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề cấp Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng thi thẩm định viên về giá, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2005/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2005/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2005
Ngày hiệu lực23/06/2005
Ngày công báo08/06/2005
Số công báoSố 8
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2005/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 32/2005/QĐ-BTC cấp sử dụng quản lý thẻ thẩm định viên thi tuyển cấp chứng chỉ kiểm toán viên kế toán sửa đổi QĐ 21/2004/QĐ-BT 59/2004/QĐ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản đính chính

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 32/2005/QĐ-BTC cấp sử dụng quản lý thẻ thẩm định viên thi tuyển cấp chứng chỉ kiểm toán viên kế toán sửa đổi QĐ 21/2004/QĐ-BT 59/2004/QĐ
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu32/2005/QĐ-BTC
    Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
    Người kýLê Thị Băng Tâm
    Ngày ban hành31/05/2005
    Ngày hiệu lực23/06/2005
    Ngày công báo08/06/2005
    Số công báoSố 8
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
    Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
    Cập nhật18 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 32/2005/QĐ-BTC cấp sử dụng quản lý thẻ thẩm định viên thi tuyển cấp chứng chỉ kiểm toán viên kế toán sửa đổi QĐ 21/2004/QĐ-BT 59/2004/QĐ

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2005/QĐ-BTC cấp sử dụng quản lý thẻ thẩm định viên thi tuyển cấp chứng chỉ kiểm toán viên kế toán sửa đổi QĐ 21/2004/QĐ-BT 59/2004/QĐ

        • 31/05/2005

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 08/06/2005

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 23/06/2005

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực