Quyết định 32/2012/QĐ-UBND

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND về cơ chế thưởng thu vượt dự toán ngân sách và phân bổ nguồn thu vượt dự toán ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2012/QĐ-UBND cơ chế thưởng thu vượt dự toán ngân sách và phân bổ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2012/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 01 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CƠ CHẾ THƯỞNG THU VƯỢT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Thực hiện Thông báo số 91-TB/VPTU ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Văn phòng Tỉnh ủy và Công văn số 309/HĐND-CTHĐ ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế thưởng cho các huyện, thị xã, thành phố từ thu vượt dự toán ngân sách được giao;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3491/STC-QLNS ngày 22 tháng 8 năm 2011 và Tờ trình số 627/TTr-STC ngày 18 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định cơ chế thưởng thu vượt dự toán ngân sách và phân bổ nguồn thu vượt dự toán ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố như sau:

1. Các khoản thu ngân sách Nhà nước được tính thưởng khi thu vượt dự toán:

a) Các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh và ngân sách huyện, thị xã, thành phố (phần giao cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố thu nhưng điều tiết ngân sách tỉnh hưởng);

b) Các khoản thu ngân sách tỉnh hưởng 100% (phần giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố).

2. Điều kiện thưởng thu vượt dự toán ngân sách (phải bảo đảm các điều kiện dưới đây):

a) Tổng thu ngân sách Nhà nước toàn tỉnh (loại trừ thu từ dầu khí, thu xuất nhập khẩu) vượt dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao;

b) Các khoản thu tại Mục a, b Khoản 1 nêu trên được tính thưởng vượt thu cụ thể cho từng khoản thu, cho từng huyện, thị xã, thành phố khi:

- Khoản thu đó, ngân sách toàn tỉnh thu vượt dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao;

- Khoản thu đó, ngân sách huyện, thị xã, thành phố thu vượt dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

3. Phân bổ nguồn thu vượt dự toán ngân sách:

Các khoản thu vượt tại Mục a, b Khoản 1 nêu trên được quy thành 100% và phân bổ sử dụng như sau:

a) 50% để tạo nguồn cải cách tiền lương;

b) 25% để cân đối điều hành chung của tỉnh, chủ yếu là tăng chi đầu tư phát triển;

c) 25% hỗ trợ lại cho các huyện, thị xã, thành phố để chi đầu tư phát triển.

Điều 2. Phương thức thực hiện:

a) Căn cứ số báo cáo quyết toán thu ngân sách niên độ năm trước của các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tài chính sẽ tính toán mức thưởng thu vượt dự toán báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Trên cơ sở số thưởng thu vượt dự toán của các huyện, thị xã, thành phố được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, các huyện, thị xã, thành phố đăng ký danh mục công trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch sử dụng số thưởng vượt thu theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ban hành và thực hiện trong niên độ ngân sách năm 2012 đến năm 2015.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2012
Ngày hiệu lực11/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2012/QĐ-UBND cơ chế thưởng thu vượt dự toán ngân sách và phân bổ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 32/2012/QĐ-UBND cơ chế thưởng thu vượt dự toán ngân sách và phân bổ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu32/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tiến Phương
        Ngày ban hành01/08/2012
        Ngày hiệu lực11/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 32/2012/QĐ-UBND cơ chế thưởng thu vượt dự toán ngân sách và phân bổ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2012/QĐ-UBND cơ chế thưởng thu vượt dự toán ngân sách và phân bổ

            • 01/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực