Quyết định 32/2012/QĐ-UBND

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ thuộc dự án BOT nâng cấp, mở rộng QL 13 đoạn từ Km62+700 Cầu Tham Rớt, ranh tỉnh Bình Dương đến Km95+000, thị xã Bình Long do tỉnh Bình Phước ban hành

Quyết định 32/2012/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 25/2014/QĐ-UBND việc quy định mức thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT tỉnh Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2012/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2012/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 19 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THUỘC DỰ ÁN BOT NÂNG CẤP, MỞ RỘNG QL13 ĐOẠN TỪ KM62+700 “CẦU THAM RỚT, RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG” ĐẾN KM95+000, THỊ XÃ BÌNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;

Căn cứ Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về việc điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ Km62+700 (cầu Tham Rớt, ranh tỉnh Bình Dương) đến Km95+000, thị xã Bình Long;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 59/SGTVT-TTr ngày 13/9/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ thuộc dự án BOT nâng cấp, mở rộng QL13 đoạn từ Km62+700 “ranh tỉnh Bình Dương” đến Km95+000, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước như sau:

1. Giá vé thu phí sử dụng đường bộ cho từng loại phương tiện: áp dụng chung cho từng Trạm như sau:

TT

LOẠI PHƯƠNG TIỆN

Vé lượt (đ/vé/lượt)

Vé tháng (đ/vé/tháng)

Vé quý (đ/vé/quý)

TRẠM THU PHÍ SỐ 01 (TẠI XÃ THÀNH TÂM)

1

Xe dưới 12 chỗ ngồi;

Xe tải có trọng tải dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng.

10.000

300.000

800.000

2

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi;

Xe tải có trọng tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn.

16.000

480.000

1.280.000

3

Xe từ 31 ghế ngồi chở lên;

Xe tải có trọng tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn.

24.000

720.000

1.950.000

4

Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn;

Xe chở hàng bằng container 20 feet

45.000

1.350.000

3.600.000

5

Xe tải có trọng tải từ 18 tấn trở lên;

Xe chở hàng bằng container 40 feet.

90.000

2.700.000

7.300.000

 TRẠM THU PHÍ SỐ 02 (TẠI XÃ THANH BÌNH)

1

Xe dưới 12 chỗ ngồi;

Xe tải có trọng tải dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng.

10.000

300.000

800.000

2

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi;

Xe tải có trọng tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn.

14.000

420.000

1.120.000

3

Xe từ 31 ghế ngồi chở lên;

Xe tải có trọng tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn.

20.000

600.000

1.650.000

4

Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn;

Xe chở hàng bằng container 20 feet

35.000

1.050.000

2.800.000

5

Xe tải có trọng tải từ 18 tấn trở lên;

Xe chở hàng bằng container 40 feet.

70.000

2.100.000

5.700.000

2. Xe Bông sen, xe công nông, xe máy kéo, xe lam, xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự: không thu.

3. Xe ưu tiên: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Mức thu phí quy định tại Điều 1 Quyết định này áp dụng thực hiện trong 05 năm (2012-2017). Sau thời gian trên hoặc khi có quy định mới về mức thu phí sử dụng đường bộ của Trung ương, căn cứ vào tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và điều chỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế; Chủ tịch UBND thị xã Bình Long, UBND huyện Chơn Thành, UBND huyện Hớn Quản; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng CSHT Bình Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2012
Ngày hiệu lực29/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/11/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2012/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 32/2012/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu32/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýTrương Tấn Thiệu
       Ngày ban hành19/10/2012
       Ngày hiệu lực29/10/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/11/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 32/2012/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ Bình Phước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2012/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ Bình Phước