Quyết định 32/QĐ-TTg

Quyết định 32/QĐ-TTg năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 1378/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 32/QĐ-TTg 2018 sửa đổi 1378/QĐ-TTg mạng lưới đại diện cơ quan thông tấn báo chí


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1378/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI ĐẠI DIỆN CỦA CÁC CƠ QUAN THÔNG TẤN, BÁO CHÍ VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1378/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020:

1. Khoản 1, mục I, Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Văn phòng thưng trú hoặc Cơ quan thường trú) phải phù hợp với Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đồng thời phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

2. Khoản 2, mục II, Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Đến năm 2020: Tối đa 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có văn phòng thường trú”.

3. Khoản 2, mục III, Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Những nước, khu vực có phạm vi ảnh hưởng kinh tế, chính trị toàn cầu”.

4. Khoản 3, mục III, Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

STT

Quốc gia và vùng lãnh thổ đã có văn phòng thường trú nước ngoài

Quốc gia và vùng lãnh thổ đặt thêm văn phòng thường trú trước năm 2016

Quốc gia và vùng lãnh thổ đặt thêm văn phòng thường trú trước năm 2020

Châu Á

1

Thái Lan

Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất

01 quốc gia

2

Trung Quốc

 

3

Hng Kông (Trung Quốc)

 

4

n Độ

 

5

Lào

 

6

Cam-pu-chia

 

7

Ma-lay-xi-a

 

8

Hàn Quốc

 

9

Nhật Bản

 

10

In-đô-nê-xi-a

 

11

Xinh-ga-po

 

12

I-xra-en

 

Châu Âu

1

Pháp

 

01 quốc gia

2

Nga

 

3

I-ta-li-a

 

4

Bỉ

 

5

Đức

 

6

Anh

 

7

Thụy Sỹ

 

8

Séc

 

Châu Mỹ

1

Mỹ

 

01 quốc gia

2

Cu-ba

 

3

Mê-hi-cô

 

4

Ac-hen-ti-na

 

5

Ca-na-đa

 

Châu Phi

1

An-giê-ri

 

 

2

Ai Cập

 

3

Nam Phi

 

Châu Đại Dương

1

Ô-xtơ-rây-li-a

 

01 quốc gia

5. Bãi bỏ điểm b và điểm đ khoản 1, mục V, Điều 1

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập, Giám đốc các cơ quan thông tấn, báo chí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban
trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, TCCV, PL;
- Lưu: VT, QHQT (3).TA

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2018
Ngày hiệu lực09/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 32/QĐ-TTg 2018 sửa đổi 1378/QĐ-TTg mạng lưới đại diện cơ quan thông tấn báo chí


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 32/QĐ-TTg 2018 sửa đổi 1378/QĐ-TTg mạng lưới đại diện cơ quan thông tấn báo chí
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu32/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Xuân Phúc
       Ngày ban hành09/01/2018
       Ngày hiệu lực09/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 32/QĐ-TTg 2018 sửa đổi 1378/QĐ-TTg mạng lưới đại diện cơ quan thông tấn báo chí

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/QĐ-TTg 2018 sửa đổi 1378/QĐ-TTg mạng lưới đại diện cơ quan thông tấn báo chí

           • 09/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực