Quyết định 32/QĐ-UBND

Quyết định 32/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 32/QĐ-UBND 2019 phê duyệt dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC VĂN PHÒNG UBND TỈNH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Xét tờ trình số 10/TTr-VP ngày 10/01/2019 của Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, gồm:

- Tổ chức Thông tin tuyên truyền các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

- Tổ chức thu thập, cung cấp Thông tin, cập nhật dữ liệu điện tử của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

- Quản trị và vận hành hoạt động các hệ thống Công nghệ Thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh; Cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử.

- Tiếp nhận và quản lý văn bản do cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền gửi đến.

- Công tác Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và xuất bản, phát hành công báo.

- Đăng tải Công báo lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế; UBND các huyện, thị thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, PVPKTTH, CVP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2019
Ngày hiệu lực11/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/QĐ-UBND 2019 phê duyệt dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 32/QĐ-UBND 2019 phê duyệt dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu32/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Tử Quỳnh
        Ngày ban hành11/01/2019
        Ngày hiệu lực11/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 32/QĐ-UBND 2019 phê duyệt dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/QĐ-UBND 2019 phê duyệt dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Ninh

            • 11/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực