Quyết định 320-CP

Quyết định 320-CP năm 1978 về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy tiền ngân hàng cũ do Hội đồng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 320-CP thành lập Hội đồng tiêu hủy tiền ngân hàng cũ


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 320-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 1978 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TIÊU HỦY TIỀN NGÂN HÀNG CŨ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ quyết định của Hội đồng Chính phủ số 87- CP ngày 25-4-1978 về việc thống nhất tiền tệ trong cả nước, phát hành tiền Ngân hàng mới, thu đổi tiền Ngân hàng cũ ở miền Bắc và miền Nam;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính và đồng chí Tổng giám đốc ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập ở trung ương và ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Hội đồng tiêu hủy các loại tiền Ngân hàng cũ (ở miền Bắc và miền ), tiền rách nát và tiền không còn giá trị lưu hành.

Điều 2. – Hội đồng tiêu hủy các loại tiền trên đây ở trung ương có nhiệm vụ:

1. Nắm cụ thể và kiểm tra tình hình tiền Ngân hàng cũ, tiền rách nát và tiền không còn giá trị lưu hành ở trung ương và ở các cấp;

2. Chỉ đạo và kiểm tra việc tiêu hủy tiền Ngân hàng cũ, tiền rách nát, tiền không còn giá trị lưu hành ở các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương;

3. Trực tiếp tổ chức việc tiêu hủy tiền Ngân hàng cũ, tiền rách nát, tiền không còn giá trị lưu hành ở ngân hàng trung ương;

4. Tổng hợp tình hình và quyết toán toàn bộ số tiền đã tiêu hủy ở trung ương và các địa phương để báo cáo với Chính phủ.

Điều 3. – Hội đồng tiêu hủy các loại tiền nói trên đây ở các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ:

1. Nắm và kiểm tra tình hình tiền Ngân hàng cũ thu về trong thu đổi, tiền rách nát, tiền không còn giá trị lưu hành ở địa phương;

2. Trực tiếp tổ chức việc tiêu hủy tiền Ngân hàng cũ, tiền rách nát, tiền không còn giá trị lưu hành ở địa phương theo sự chỉ đạo của Hội đồng tiêu hủy tiền Ngân hàng cũ ở trung ương;

3. Tổng hợp tình hình và quyết toán từng đợt tiêu hủy tiền Ngân hàng cũ, tiền rách nát và tiền không còn giá trị lưu hành ở địa phương để báo cáo với trung ương.

Điều 4. – Thành phần của Hội đồng tiêu hủy các loại tiền nói trên đây ở trung ương gồm:

- Đồng chí Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng Bộ Tài chính, làm chủ tịch Hội đồng;

- Đồng chí Bộ trưởng hoặc thứ trưởng Bộ Nội vụ, làm ủy viên;

- Đồng chí Tổng giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước, làm ủy viên;

- Đồng chí Viện trưởng hoặc Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, làm ủy viên.

Danh sách các thành viên của Hội đồng tiêu hủy các loại tiền nói trên đây ở trung ương sẽ do Thủ tướng Chính phủ chỉ định.

Điều 5. – Thành phần của Hội đồng tiêu hủy các loại tiền nói trên đây ở các tỉnh, thành phố gồm:

- Đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ tịch Hội đồng;

- Đồng chí Giám đốc hoặc Phó giám đốc Sở, Trưởng Ty hoặc Phó trưởng Ty tài chính, làm ủy viên;

- Đồng chí Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở, Trưởng ty hoặc Phó trưởng ty công an, làm ủy viên;

- Đồng chí Giám đốc hoặc Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, làm ủy viên;

- Đồng chí Viện trưởng hoặc Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố, làm ủy viên.

Danh sách các thành viên của Hội đồng tiêu hủy các loại tiền nói trên đây ở tỉnh, thành phố sẽ do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ định.

Điều 6. - Hội đồng tiêu hủy các loại tiền nói trên đây ở trung ương làm việc tại trụ sở Ngân hàng trung ương và dùng con dấu của Bộ Tài chính. Hội đồng tiêu hủy tiền Ngân hàng cũ ở tỉnh, thành phố làm việc tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố và dùng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Cán bộ và nhân viên giúp việc lấy từ ba ngành tài chính, ngân hàng, nội vụ.

Việc tiêu hủy các loại tiền Ngân hàng cũ, tiền rách nát và tiền không còn giá trị lưu hành phải làm xong trong quý I năm 1979.

Trong quá trình thi hành quyết định này, Hội đồng tiêu hủy tiền ở trung ương và các tỉnh, thành phố định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ (15 ngày một lần); gặp những vấn đề phức tạp hoặc ý kiến còn khác nhau thì phải xin chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 7. – Bộ Công nghiệp nhẹ có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tiêu hủy tiền Ngân hàng cũ ở trung ương để thực hiện việc tiêu hủy tiền Ngân hàng cũ, tiền rách nát, tiền không còn giá trị lưu hành, đồng thời thu hồi bột giấy.

Điều 8. – Các đồng chí Bộ trưởng Phủ thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ và các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 320-CP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu320-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/1978
Ngày hiệu lực30/12/1978
Ngày công báo31/12/1978
Số công báoSố 9
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 320-CP thành lập Hội đồng tiêu hủy tiền ngân hàng cũ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 320-CP thành lập Hội đồng tiêu hủy tiền ngân hàng cũ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu320-CP
        Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
        Người kýPhạm Hùng
        Ngày ban hành15/12/1978
        Ngày hiệu lực30/12/1978
        Ngày công báo31/12/1978
        Số công báoSố 9
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 320-CP thành lập Hội đồng tiêu hủy tiền ngân hàng cũ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 320-CP thành lập Hội đồng tiêu hủy tiền ngân hàng cũ

            • 15/12/1978

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/12/1978

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/1978

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực