Quyết định 322/QĐ-UBCK

Quyết định 322/QĐ-UBCK về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 322/QĐ-UBCK chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho tổ chức phát hành,niêm yết ,kinh doanh chứng khoán


 BỘ TÀI CHÍNH
UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******
         

Số: 322/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg  ngày 7/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng,  nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 76/2004/QĐ-BTC ngày 22/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế lựa chọn các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
Xét văn bản đề nghị của Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
Theo đề nghị của Trưởng Ban  Quản lý Phát hành và Trưởng Ban Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Chấp thuận Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán (có danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2005-2006 đính kèm).

Điều 2.  Quyết định này được thi hành từ ngày ký và có hiệu lực trong 02 (hai) năm.

Điều 3.  Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Quản lý phát hành, Trưởng Ban Quản lý Kinh doanh, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Giám đốc Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VP, QLPH.

Q. CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
Trần Xuân Hà

DANH SÁCH

KIỂM TOÁN VIÊN CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  VÀ KIỂM TOÁN (AASC) ĐƯỢC PHÉP KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT HOẶC TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NĂM 2005-2006
(Ban hành kèm theo Quyết định số 322/QĐ-UBCK ngày 18/11/2004 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước)

1.       Ngô Đức Đoàn

2.       Nguyễn Tự Lập

3.       Tạ Quang Tạo

4.       Lê Đăng Khoa

5.       Tống Thị Bích Lan

6.       Nguyễn Mạnh Hùng

7.       Nguyễn Thanh Tùng

8.       Đỗ Khắc Thanh

9.       Lưu Quốc Thái

10.    Trần Văn Cát

11.    Trần Văn Khoa

12.    Vũ Khắc Chuyển

13.    Phạm Thị Hường

14.    Dương Thị Thảo

15.    Nguyễn Thị Thu Hằng

16.    Lê Quang Đức

17.    Lưu Vinh Khoa

18.    Nguyễn Thị Lan

19.    Trần Thanh Phương

20.    Lê Kim Ngọc

21.    Nguyễn Quốc Dũng

22.    Phạm Thị Thanh Giang

23.    Nguyễn Minh Hải

24.    Nguyễn Quốc Hùng

25.    Lê Thanh Nghị

26.    Trịnh Thị Thuận

27.    Hoàng Minh Tưởng

28.    Phùng Ngọc Toàn

29.   Đinh Thế Đường

30.    Hoàng Thái Phương

31.    Nguyễn Thị Hải Hương

32.    Mai Đình Lân

33.    Nguyễn Thị Thu Hương

34.    Hoàng Thị Khánh Vân

35.    Nguyễn Bảo Trung

36.    Trương Mai Quân

37.    Dương Thị Quỳnh Hoa

38.    Lê Thị Thu Hằng

39.    Võ Thị Thu Hương

40.    Lê Văn Tuấn

41.    Phạm Thị Hoạt

42.    Nguyễn Anh Tuấn

43.    Bùi Văn Thảo

44.    Nguyễn Minh Tiến

45.    Lê Kim Yến

46.    Lê Thị Kim Oanh

47.    Nguyễn Thị Tâm

48.    Lê Thị Bích Thuỷ

49.    Trần Bích Thu

50.    Trần Thị Nguyệt

51.    Hà Kim Ngọc

52.    Nguyễn Sơn Thanh

53.   Trần Thị Mai Hương

54.    Nguyễn Thị Thu Hằng

55.    Nguyễn Thị Tuyết

56.    Cao Thị Hồng Nga

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 322/QĐ-UBCK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu322/QĐ-UBCK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2004
Ngày hiệu lực18/11/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 322/QĐ-UBCK

Lược đồ Quyết định 322/QĐ-UBCK chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho tổ chức phát hành,niêm yết ,kinh doanh chứng khoán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 322/QĐ-UBCK chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho tổ chức phát hành,niêm yết ,kinh doanh chứng khoán
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu322/QĐ-UBCK
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Chứng khoán Nhà nước
        Người kýTrần Xuân Hà
        Ngày ban hành18/11/2004
        Ngày hiệu lực18/11/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 322/QĐ-UBCK chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho tổ chức phát hành,niêm yết ,kinh doanh chứng khoán

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 322/QĐ-UBCK chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho tổ chức phát hành,niêm yết ,kinh doanh chứng khoán

            • 18/11/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/11/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực