Quyết định 3220/QĐ-UBND

Quyết định 3220/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3220/QĐ-UBND lập Đoàn thanh tra liên ngành luật lao động trong xây dựng Bình Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NGM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3220/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA LIÊN NGÀNH THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Văn bản số 858/LĐTBXH-TTr ngày 18/3/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chỉ đạo các đơn vị phối hợp thực hiện Chiến dịch thanh tra lao động năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 145/TTr-SLĐTBXH ngày 06/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động trong lĩnh vực xây dựng tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (có danh sách kèm theo), gồm các thành viên có tiên sau:

1. Trưởng đoàn: Ông Nguyễn Hoàng Việt, Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Các thành viên:

- Ông Phạm Duy Muộng, Thanh tra viên - Đội Thanh tra xây dựng số 5, Sở Xây dựng;

- Ông Võ Đình Thọ, Chuyên viên Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Mời ông Nguyễn Hữu Tín, Chuyên viên Ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn thanh tra:

- Đoàn thanh tra liên ngành có nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra năm 2010.

- Trưởng Đoàn thanh tra liên ngành có nhiệm vụ xây dựng và phê duyệt kế hoạch, đề cương thanh tra cụ thể trước khi triển khai thực hiện.

- Trưởng Đoàn thanh tra liên ngành được phép sử dụng con dấu của thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thi hành công vụ.

- Đoàn thanh tra liên ngành qua thanh tra, có kết luận việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, nêu rõ những ưu điểm và sai phạm, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng pháp luật lao động; kiến nghị và xử lý theo quy định đối với các doanh nghiệp vi phạm; báo cáo kết quả cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh theo quy định.

- Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2015 đến thời điểm thanh tra.

- Thời hạn thanh tra là 30 ngày, ktừ ngày công bố Quyết định thanh tra.

- Kinh phí hoạt động của Đoàn thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đoàn thanh tra liên ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Giám đốc các doanh nghiệp được thanh tra phối hp, báo cáo Đoàn thanh tra liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động của doanh nghiệp; cung cấp số liệu, tài liệu, tình hình liên quan đến nội dung thanh tra; chấp hành các quyết định của Đoàn; tạo điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các thành viên có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- CT, PCT Nguyễn Tuấn Thanh:
- PVPNN;
- Lưu: VT, K20.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn
Tuấn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3220/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3220/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2016
Ngày hiệu lực12/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3220/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3220/QĐ-UBND lập Đoàn thanh tra liên ngành luật lao động trong xây dựng Bình Định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3220/QĐ-UBND lập Đoàn thanh tra liên ngành luật lao động trong xây dựng Bình Định 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3220/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Tuấn Thanh
        Ngày ban hành12/09/2016
        Ngày hiệu lực12/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3220/QĐ-UBND lập Đoàn thanh tra liên ngành luật lao động trong xây dựng Bình Định 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3220/QĐ-UBND lập Đoàn thanh tra liên ngành luật lao động trong xây dựng Bình Định 2016

            • 12/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực