Quyết định 3228/QĐ-BKHCN

Quyết định 3228/QĐ-BKHCN năm 2007 về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3228/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh TCVN 2007


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3228/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 04 Tiêu chuẩn Quốc gia sau đây:

1.

TCVN 1044 : 2007
(ISO 4787 : 1984)

Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Dụng cụ đo thể tích bằng thủy tinh - Phương pháp sử dụng và thử dung tích

2.

TCVN 1048 : 2007
(ISO 1176 : 1985)

Thủy tinh - Độ bền ăn mòn bởi axit clohydric ở 100oC - Phương pháp phổ phát xạ ngọn lửa hoặc phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

3.

TCVN 7149 : 2007
(ISO 385 : 2005)

Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Buret

4.

TCVN 7150 : 2007
(ISO 835 : 2007)

Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Pipet chia độ

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3228/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3228/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3228/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 3228/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh TCVN 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3228/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh TCVN 2007
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3228/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Quốc Thắng
        Ngày ban hành31/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3228/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh TCVN 2007

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3228/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh TCVN 2007

            • 31/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực