Quyết định 323/2005/QĐ-TTg

Quyết định 323/2005/QĐ-TTg gia hạn thời hạn hiệu lực Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 323/2005/QĐ-TTg quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005 gia hạn thời hạn hiệu lực Qđ 46/2001/QĐ-TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 323/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2001/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ THỜI KỲ 2001 - 2005 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ tình hình chuẩn bị các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Thương mại năm 2005 về lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá ở các Bộ, ngành liên quan,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Gia hạn thời hạn hiệu lực của Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005 đến hết ngày 30tháng 4 năm 2006.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). Hà

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan


 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 323/2005/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu323/2005/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2005
Ngày hiệu lực01/01/2006
Ngày công báo14/12/2005
Số công báoTừ số 15 đến số 16
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 323/2005/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 323/2005/QĐ-TTg quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005 gia hạn thời hạn hiệu lực Qđ 46/2001/QĐ-TTg


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 323/2005/QĐ-TTg quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005 gia hạn thời hạn hiệu lực Qđ 46/2001/QĐ-TTg
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu323/2005/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýVũ Khoan
     Ngày ban hành07/12/2005
     Ngày hiệu lực01/01/2006
     Ngày công báo14/12/2005
     Số công báoTừ số 15 đến số 16
     Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 323/2005/QĐ-TTg quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005 gia hạn thời hạn hiệu lực Qđ 46/2001/QĐ-TTg

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 323/2005/QĐ-TTg quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005 gia hạn thời hạn hiệu lực Qđ 46/2001/QĐ-TTg

          • 07/12/2005

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 14/12/2005

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/01/2006

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực