Quyết định 323-KHCNMT/QĐ

Quyết định 323-KHCNMT/QĐ năm 1997 bổ sung căn cứ kiểm tra Nhà nước về chất lượng xăng nhập khẩu năm 1997 do Bộ Khoa học,công nghệ và môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 323-KHCNMT/QĐ chất lượng nhập khẩu bổ sung căn cứ kiểm tra Nhà nước về chất lượng xăng nhập khẩu 1997


BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 323-KHCNMT/QĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG CĂN CỨ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG XĂNG NHẬP KHẨU NĂM 1997

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 27 tháng 12 năm 1990;
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Nghị định 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá;
Xét đề nghị của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung căn cứ kiểm tra dưới đây đối với mặt hàng xăng ô tô thuộc "Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng năm 1997" ban hành kèm theo Quyết định số 2579 QĐ/TĐC ngày 28 tháng 10 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

Nhóm

Mã số HS

Tên hàng hoá

Căn cứ kiểm tra

2710

2710.00

2. Nhiên liệu lỏng

Xăng ô tô

TCVN 5690 - 1992 (MOGAS)

rOCT 2084 - 77 * (A76)

* Mới bổ sung

Điều 2: Các tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu xăng ô tô nói ở Điều 1 và các cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Tổng cụcTiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các cơ quan nhà nước có liên quan tổ chức, hướng dẫn vàkiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

 

Chu Hảo

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 323-KHCNMT/QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu323-KHCNMT/QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/1997
Ngày hiệu lực17/03/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 323-KHCNMT/QĐ

Lược đồ Quyết định 323-KHCNMT/QĐ chất lượng nhập khẩu bổ sung căn cứ kiểm tra Nhà nước về chất lượng xăng nhập khẩu 1997


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 323-KHCNMT/QĐ chất lượng nhập khẩu bổ sung căn cứ kiểm tra Nhà nước về chất lượng xăng nhập khẩu 1997
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu323-KHCNMT/QĐ
       Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
       Người ký***, Chu Hảo
       Ngày ban hành17/03/1997
       Ngày hiệu lực17/03/1997
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 323-KHCNMT/QĐ chất lượng nhập khẩu bổ sung căn cứ kiểm tra Nhà nước về chất lượng xăng nhập khẩu 1997

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 323-KHCNMT/QĐ chất lượng nhập khẩu bổ sung căn cứ kiểm tra Nhà nước về chất lượng xăng nhập khẩu 1997

           • 17/03/1997

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/03/1997

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực