Quyết định 323/QĐ-QLD

Quyết định 323/QĐ-QLD năm 2012 về danh mục 32 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 137 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 323/QĐ-QLD năm 2012 danh mục 32 thuốc từ dược liệu sản xuất trong


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 323/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 32 THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 137

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế và Quyết định số 3106/QĐ-BYT ngày 29/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 của Bộ Y tế về quy định nguyên tc sản xut thuc từ dược liệu và lộ trình áp dụng nguyên tc, tiêu chun thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng xét duyệt thuốc Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc- Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 32 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 137.

Điu 2. Công ty sản xut và công ty đăng ký có thuc lưu hành phải in sđăng ký được Bộ Y tế cp lên nhãn thuốc và phải chp hành đúng các quy chế có liên quan tới sản xuất và lưu hành thuc. Các sđăng ký có ký hiệu V...-H12-13 có giá trị đến hết ngày 31/12/2013.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điu 4. Giám đc Sở Y tế các tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương và giám đc công ty sản xuất và công ty đăng ký có thuốc tại Điều 1 chịu trách Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ CA;
- Cục Y tế giao thông vận tải- Bộ GTVT;
- Tổng cục Hải quan- Bộ Tài chính;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Vụ Pháp chế, Cục Y dược cổ truyền, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế; Thanh tra Bộ Y tế;
- Viện KN thuốc TƯ và VKN thuốc TP.HCM;
- Tổng Công ty Dược VN;
- Các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc BYT;
- Website của Cục QLD, Tạp chí Dược Mỹ phẩm - Cục QLD;
- Lưu: VP, KDD, ĐKT (2b).

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

DANH MỤC

32 THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ HIỆU LỰC ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013-ĐỢT 137
(Ban hành kèm theo quyết định số 323/QĐ-QLD ngày 20/12/2012)

STT

Tên thuốc

Hoạt chất chính

Dạng thuốc hàm lượng

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

1. CÔNG TY ĐĂNG KÝ: Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Ngũ Châu Th

Đ/c: 87 Lương Nhữ Học, P.10, Quận 5, Tp. HCM - Việt Nam

1.1 Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Ngũ Châu Thị

Đ/c: 87 Lương Nhữ Học, P.10, Quận 5, Tp. HCM- Việt Nam

1

Tơ hiệp hoàn Ngũ Châu Thị

Bạc hà; Hương phụ; Phòng phong; Trần bì; Tía tô; Khương hoạt; Tiền hồ; Kinh giới; Chỉ xác; Bạch chỉ; Đinh hương; Hoắc hương; Cát cánh;

viên hoàn mềm

24 tháng

TCCS

Hộp 50 hoàn mềm 4 g

V205-H12-13

2. CÔNG TY ĐĂNG KÝ: Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Thế Cường

Đ/c: 146 Hải Thượng Lãn Ông, P10, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

2.1 Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Thế Cường

Đ/c: 146 Hải Thượng Lãn Ông, P10, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam

2

Thiên vương bổ tâm hoàn

Địa hoàng; Toan táo nhân; Đương quy; Bá tử nhân; Bạch linh; Ngũ vị tử; Mạch Môn; Thiên môn đông; Đan sâm; Huyền sâm; Viễn chí; Đảng sâm; Cát cánh; Cam thảo

Viên hoàn cứng

24 tháng

TCCS

Hộp 1 chai 30g

V206-H12-13

3. CÔNG TY ĐĂNG KÝ: Cơ sở sản xuất và kinh doanh thuốc đông dưc "Li Hòa Đường"

Đ/c: 20 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Thị xã Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

3.1 Nhà sản xuất: Cơ sở sản xuất và kinh doanh thuốc đông dược "Li Hoà Đường"

Đ/c: 20 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Thị xã Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng - Việt Nam

3

Giải nhiệt tiêu ban lộ

Mỗi 70ml chứa: Hoàng liên 3,5g; Thạch cao 3g; Cát cánh 3g; Cam thảo 2g; Tri mẫu 4g; Huyền sâm 3g; Sinh địa 5g; Mu đơn bì 5g; Qua lâu căn (Thiên hoa phấn) 3,5g; Liên kiều 2g; Chi tử 5g; Hoàng bá 3g; Hoàng cầm 2g; Xích thược 2g; Đương qui 6g; Trắc bách diệp 4g; Xuyên khung 4g

Thuốc nước

24 tháng

TCCS

Hộp 1 chai thủy tinh 70ml, 140ml

V207-H12-13

4. CÔNG TY ĐĂNG KÝ: Công ty cổ phần BV Pharma

Đ/c: p 2, Xã Tân Thạnh Tây-Huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

4.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần BV Pharma

Đ/c: p 2, Xã Tân Thạnh Tây-Huyện Củ-Chi-Thành phHồ Chí Minh - Việt Nam

4

Bổ khí thông huyết

cao khô dược liệu (chiết từ 1590 mg các dược liệu khô: Hoàng kỳ, Đào nhân, Hồng hoa, Địa long, nhân sâm, Xuyên khung, đương quy, xích thược, bạch thược) 240 mg

Viên nén bao phim

36 tháng

TCCS

Hộp 1 chai 70 viên, 100 viên (chai thủy tinh màu nâu), Hộp 4 vỉ (vỉ nhôm-PVC) x 18 viên, Hộp 6 vỉ (vỉ nhôm-nhôm) x 10 viên

V208-H12-13

5

Cao khô diệp hạ châu

Diệp hạ châu

cao khô-7g diệp hạ châu/1g cao khô

36 tháng

TCCS

Túi 5 kg, 10 kg, 15 kg

V209-H12-13

6

Cao khô ích mẫu

Ích mẫu

cao khô-6,5g ích mẫu/1g cao khô

36 tháng

TCCS

Túi 5 kg, 10 kg, 15 kg

V210-H12-13

7

Cao khô rau má

Rau má

cao khô-7g rau má/1 g cao khô

36 tháng

TCCS

Túi 5 kg, 10 kg, 15 kg

V211-H12-13

8

Diệp hạ châu - BVP

Cao khô diệp hạ châu (chiết từ 1660 mg Diệp hạ châu khô)

Viên nén bao phim-250 mg

36 tháng

TCCS

Hộp 4 vỉ x 25 viên (vỉ nhôm - PVC), 5 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm - nhôm); Hộp 1 chai 100 viên (chai nhựa HDPE hoặc chai thủy tinh màu nâu)

V212-H12-13

9

Độc hoạt tang ký sinh - BVP

Cao khô toàn phần (chiết từ 2665 mg các dược liệu khô sau: Độc hoạt, Tần giao, ngưu tất, Đương quy, Đảng sâm, Tang ký sinh, tế tân, đỗ trọng, bạch thược, phục linh, quế chi, phòng phong, sinh địa, xuyên khung, cam thảo)

Viên nén bao phim-400 mg

30 tháng

TCCS

Hộp 4 vỉ x 18 viên (vỉ nhôm-PVC), 6 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-nhôm), Hộp 1 chai 100 viên (thủy tinh màu nâu hoặc nhựa HDPE)

V213-H12-13

10

Dưỡng huyết an thần

Dịch chiết từ 52 g dược liệu khô (cam thảo, phục linh, táo nhân, tri mẫu, xuyên khung).

cao lỏng-Dịch chiết từ 52 g dược liệu khô

24 tháng

TCCS

Hộp 1 chai 100 ml (chai thủy tinh màu nâu)

V214-H12-13

11

Kim ngân vạn ứng

Cao khô dược liệu 195 g (chiết từ 1000 mg Kim ngân hoa khô và 500 mg Ké đầu ngựa khô)

Viên nang cứng-195 mg cao khô

24 tháng

TCCS

Hộp 4 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm - PVC), Hộp 4 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm - nhôm), Hộp 1 chai 50 viên (chai nhựa HDPE)

V215-H12-13

12

Kim vương thảo

Cao khô kim tiền thảo

Viên nén bao phim-120 mg

36 tháng

TCCS

Hộp 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-nhôm), Hộp 4 vỉ x 25 viên (vỉ nhôm-PVC), Hộp 1 chai 100 viên (chai nhựa HDPE)

V216-H12-13

13

Nhân sâm bại độc

Cam thảo, cát cánh, chỉ xác, độc hoạt, khương hoạt, nhân sâm, sài hồ, tiền hồ, bạch linh, xuyên khung

Cao lỏng

24 tháng

TCCS

Hộp 1 chai 100 ml (chai thủy tinh màu nâu)

V217-H12-13

14

Thiên vương bổ tâm

Bá tử nhân, đan sâm, đương quy, huyền sâm, mạch môn, ngũ vị tử, nhân sâm, phục linh, sinh địa, thiên môn, toan táo nhân, viễn chí.

Cao lỏng

24 tháng

TCCS

Hộp 1 chai 100 ml (chai thủy tinh màu nâu)

V218-H12-13

5. CÔNG TY ĐĂNG KÝ: Công ty cổ phần Dưc Hà Tĩnh

Đ/c: 167 Hà Huy Tập, tp. Hà Tĩnh - Việt Nam

5.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Đ/c: 167 Hà Huy Tập, tp. Hà Tĩnh - Việt Nam

15

Dưỡng tâm an thần - HT

Hoài sơn, liên nhục, liên tâm, lá dâu, lá vông, bá tử nhân, hắc táo nhân, long nhãn.

Viên nén bao đường

36 tháng

TCCS

Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 100 viên

V219-H12-13

16

Phong tê thấp - HT

Độc hoạt, phòng phong, tế tân, tần giao, tang ký sinh, đỗ trọng, ngưu tất, cam thảo, quế, đương quy, xuyên khung, bạch thược, can địa hoàng, nhân sâm, phục linh.

Viên nén bao đường

36 tháng

TCCS

Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 100 viên

V220-H12-13

6. CÔNG TY ĐĂNG KÝ: Công ty cổ phần dược Hu Giang

Đ/c: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, p. An Hoà, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ - Việt Nam

6.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược Hậu Giang

Đ/c: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, p. An Hoà, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ - Việt Nam

17

Taginba

Cao Ginkgo biloba

Viên nén bao phim-40mg

24 tháng

TCCS

Hộp 2 vỉ x 15 viên

V221-H12-13

7. CÔNG TY ĐĂNG KÝ: Công ty cổ phần dược Lâm Đồng - LADOPHAR

Đ/c: 6 A Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Việt Nam

7.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dưc Lâm Đồng - LADOPHAR

Đ/c: 6 A Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Việt Nam

18

Thuốc uống Actisô

cao đặc actiso

cao lỏng-0,2g

24 tháng

TCCS

Hộp 10 ống x 10 ml

V222-H12-13

8. CÔNG TY ĐĂNG KÝ: Công ty cổ phần dược phẩm 3/2

Đ/c: 10 Công Trường Quốc Tế, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

8.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2

Đ/c: Số 930 C2, Đường C, KCN Cát Lái, p. Thạnh Mỹ Lợi, Q2, TP. Hồ Chí Minh -Việt Nam

19

Garlicur - G

Bột tỏi 300mg, Bột nghệ 25mg.

Viên nén bao phim

24 tháng

TCCS

hộp 6 vỉ x 10 viên, chai 100 viên

V223-H12-13

9. CÔNG TY ĐĂNG KÝ: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Đ/c: 415- Hàn Thuyên - Nam Định - Việt Nam

9.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Đ/c: 415- Hàn Thuyên - Nam Định - Việt Nam

20

Ích tràng Naphar

Hoàng đằng, Cỏ sữa lá nhỏ, Lá mơ tam thể

viên nang-Mỗi viên chứa: Hoàng đằng 1,53g; Cỏ sữa lá nhỏ 0,7

24 tháng

TCCS

Hộp 6 vỉ x 10 viên

V224-H12-13

10. CÔNG TY ĐĂNG KÝ: Công ty cổ phần dược TW Mediplantex

Đ/c: 358 Giải phóng, p. Phương Liệt, Thanh xuân, Hà Nội - Việt Nam

10.1 Nhà sản xuất: Công ty cphần dược TW Mediplantex

Đ/c: Thôn Trung Hậu, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội - Việt Nam

21

Dầu xoa gấu trắng

Menthol crystal, Methyl salisylat, Eucalyptol, Long não, Tinh dầu bạc hà

Dầu xoa

48 tháng

TCCS

hộp 1 chai 25 ml, 27 ml

V225-H12-13

22

Superkan - F

Cao Bạch quả chuẩn hóa

Viên nén bao phim-80mg

36 tháng

TCCS

hộp 6 vỉ x 10 viên

V226-H12-13

11. CÔNG TY ĐĂNG KÝ: Công ty cổ phần Pymepharco

Đ/c: 166 - 170 Nguyễn Huệ, Tuy Hoà, Phú Yên - Việt Nam

11.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco

Đ/c: 166 - 170 Nguyễn Huệ, Tuy Hoà, Phú Yên - Việt Nam

23

Pymeginmacton 120

Cao Ginkgo biloba

Viên nang mềm-120 mg

24 tháng

TCCS

Hộp 10 vỉ x 10 viên

V227-H12-13

12. CÔNG TY ĐĂNG KÝ: Công ty cổ phn sản xuất - thương mi Dưc phẩm Đông Nam

Đ/c: Lô 2A, Đường số 1A, KCN. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

12.1 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần sản xuất - thương mi Dưc phẩm Đông Nam

Đ/c: Lô 2A, Đường s1A, KCN. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

24

Dogink 40 mg

Cao bạch quả (Extractum Ginkgo biloba)

Viên nang mềm-40 mg

36 tháng

TCCS

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 10 viên; Chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên

V228-H12-13

25

Ginrokin 40 mg

Cao bạch quả

Viên nang mềm-40 mg

36 tháng

TCCS

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 10 viên; chai 30, 60, 100, 200, 500 viên.

V229-H12-13

26

Ortenzio

Cao khô Diệp hạ châu (tương đương với Diệp Hạ Châu 3g)

Viên nang cứng -240mg

36 tháng

TCCS

Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, Chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 200 viên, 250 viên, 500 viên.

V230-H12-13

13. CÔNG TY ĐĂNG KÝ: Công ty cổ phần SPM

Đ/c: Lô 51- Đường số 2- KCN Tân Tạo- Q. Bình Tân- TP. HCM- Việt Nam

13.1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần SPM

Đ/c: Lô 51- Đường số 2- KCN Tân Tạo- Q. Bình Tân- TP. HCM - Việt Nam

27

Gentiana

Pygeum africanum (dịch chiết)

Viên nang mềm-50mg

24 tháng

TCCS

Hộp 3 vỉ x10 viên

V231-H12-13

14. CÔNG TY ĐĂNG KÝ: Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà

Đ/c: 2A PhLý Bôn, Tổ 2, Ph. Tiền Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình - Việt Nam

14.1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TM dược VTYT Khải Hà

Đ/c: 2A Phố Lý Bôn, Tổ 2, Ph. Tiền Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình - Việt Nam

28

Đại tràng hoàn K/H

Hoàng bá, Hoàng đằng, Bạch truật, chỉ thực, hậu phác, mộc hương, đại hoàng, trạch tả.

Viên hoàn cứng

24 tháng

TCCS

Hộp 10 gói x 4g hoàn cứng

V232-H12-13

15. CÔNG TY ĐĂNG KÝ: Công ty cổ phần TRAPHACO

Đ/c: 75- Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam

15.1. Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO-

Đ/c: Ngõ 15, đường Ngọc Hồi, p. Hoàng Liệt-Q. Hoàng Mai-Tp. Hà Nội - Việt Nam

29

Hà thủ ô

Cao đặc Hà thủ ô đỏ

Thuốc cốm-0,6 g

36 tháng

TCCS

Hộp 10 túi x 3

V233-H12-13

30

Livbilnic

Cao đặc diệp hạ châu đắng 0,25 g (tương đương với 2g diệp hạ châu đắng)

Viên nén bao phim

48 tháng

TCCS

Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên

V234-H12-13

16 CÔNG TY ĐĂNG KÝ: Công ty TNHH đông dược Phúc Hưng

Đ/c: Cụm công nghiệp Thanh oai, Thanh Oai, Tp. Hà Nội - Việt Nam

16.1 Nhà sản xuất: Công ty TNHH đông dược Phúc Hưng

Đ/c: 96, 98 Nguyễn Viết Xuân-Hà Đông-Hà Nội - Việt Nam

31

Thanh vị nhiệt P/H

Hoàng liên, Đương quy, Đậu đen, cao các dược liệu; Sinh địa, Mu đơn bì, Thăng ma

Viên hoàn cứng

24 tháng

TCCS

Hộp 1 Lọ x 240 viên

V235-H12-13

17. CÔNG TY ĐĂNG KÝ: Công ty TNHH mt thành viên Dưc Trung ương 3

Đ/c: 115 Ngô Gia Tự, Đà Nng - Việt Nam

17.1 Nhà sản xuất: Công ty TNHH một thành viên Dược Trung ương 3

Đ/c: 115 Ngô Gia Tự, Đà Nng - Việt Nam

32

Dacenkan

Cao Ginkgo biloba

Viên nén bao phim-40 mg

36 tháng

TCCS

Hộp 2 vỉ x 15 viên

V236-H12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 323/QĐ-QLD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu323/QĐ-QLD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực20/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 323/QĐ-QLD

Lược đồ Quyết định 323/QĐ-QLD năm 2012 danh mục 32 thuốc từ dược liệu sản xuất trong


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 323/QĐ-QLD năm 2012 danh mục 32 thuốc từ dược liệu sản xuất trong
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu323/QĐ-QLD
    Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
    Người kýTrương Quốc Cường
    Ngày ban hành20/12/2012
    Ngày hiệu lực20/12/2012
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật11 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 323/QĐ-QLD năm 2012 danh mục 32 thuốc từ dược liệu sản xuất trong

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 323/QĐ-QLD năm 2012 danh mục 32 thuốc từ dược liệu sản xuất trong