Quyết định 323-TTg

Quyết định 323-TTg năm 1974 về giá bán buôn gỗ tròn và gỗ xẻ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 323-TTg giá bán buôn gỗ tròn và gỗ xẻ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 323-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 1974 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ BÁN BUÔN GỖ TRÒN VÀ GỖ XẺ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nghị quyết số 210-CP ngày 09 tháng 09 năm 1974 của Hội đồng Chính phủ về phương hướng nhiệm vụ giá cả trong hai năm 1974-1975;
Theo đề nghị của Ủy ban Vật giá Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định giá bán buôn một mét khối (1m3) gỗ tròn và một mét khối (1m3) gỗ xẻ tiêu chuẩn tại các địa điểm trên phương tiện bên mua như ghi trong các phụ lục số 1, số 2 và số 3 kèm theo quyết định này.

Điều 2. Giá bán gỗ nói ở điều 1 áp dụng đối với:

- Các công trường, nông trường, xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh trung ương, địa phương và cơ quan Nhà nước;

- Các hợp tác xã thủ công nghiệp, tiểu công nghiệp làm gia công hoặc mua nguyên liệu, bán thành phẩm cho Nhà nước (trong phạm vi số lượng gỗ được ghi chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước hàng năm và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phân phối);

- Các hợp tác xã nông nghiệp, diêm nghiệp, ngư nghiệp, chăn nuôi, vận tải dùng gỗ để làm các việc; xây dựng cơ sở sản xuất cho kinh tế tập thể, làm thủy lợi, sản xuất và sửa chữa nông cụ, công cụ, đóng thuyền, xây dựng các công trình phúc lợi tập thể (trong phạm vi số lượng gỗ được ghi trong chỉ tiêu kế  họach Nhà nước hàng năm và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phân phối).

Điều 3. Ủy ban Vật giá Nhà nước căn cứ giá chuẩn nói ở điều 1, để quy định giá bán buôn các loại gỗ tròn, gỗ xẻ và gỗ chuyên dùng sau khi thỏa thuận với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục Lâm nghiệp.

Ủy ban Vật giá Nhà nước được ủy quyền quy định giá bán lẻ gỗ sau khi thỏa thuận với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính và Bộ Nội thương.

Điều 4. Ủy ban Vật giá Nhà nước cùng Bộ Tài chính, Bộ Nội thương và các Bộ có liên quan nghiên cứu biện pháp chủ động giải quyết tác động của việc điều chỉnh giá bán buôn gỗ theo hướng:

- Đối với các xí nghiệp quốc doanh, trên cơ sở soát lại định mức sử dụng, sẽ tính toán lại các khoản lãi phải  nộp ngân sách hoặc các khỏan lỗ được ngân sách cấp bù.

- Đối với hợp tác xã, trên cơ sở tăng cường quản lý các định mức và giá thu mua, giá gia công hiện nay, sẽ tính toán lại cho sát để giải quyết cho thỏa đáng.

- Hết sức hạn chế ảnh hưởng đối với những mặt hàng tiêu dùng chủ yếu của nhân dân.

Điều 5. Quyết định thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1975.

Tất cả các văn bản về giá bán buôn gỗ tròn, gỗ xẻ đã ban hành trước đây bãi bỏ.

Điều 6. Ủy ban Vật giá Nhà nước chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

 

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 


Lê Thanh Nghị

 

 

PHỤ LỤC SỐ 1:

BẢNG GIÁ BÁN BUÔN 1m3 GỖ TRÒN TIÊU CHUẨN (*)
(kèm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 323-TTg ngày 24-12-1974)

Nhóm gỗ

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

 

đồng/m3

đồng/m3

đồng/m3

I

480

520

550

II

375

410

435

III

280

310

330

IV

190

215

235

V

125

145

160

VI

85

103

112

VII

70

87

96

VIII

60

77

86

 

(*) Tiêu chuẩn gỗ:

- Đường kính (đầu nhỏ) từ 35 đến 39 cm, chiều dài từ 4 đến 4,90m;

- Phẩm cấp trung bình (hạng B) theo quyết định số 358-KHKT/QĐ ngày 23-12-1971 của Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước.

Gỗ giao tại các địa điểm quy định trong phụ lục số 3.

 

KHU VỰC

QUY CÁCH

Nhóm I

Nhóm II

Nhóm III

Nhóm IV

Nhóm V

Nhóm VI

Nhóm VII

Nhóm VIII

Dài

Dầy x rộng

 

Khu vực I

 

 

 

Khu vực II

 

 

Khu vực III

(m)

Từ 4 đến 4,90

Từ 4 – 4,90

Từ 4 – 4,90

Từ 4 – 4,90

Từ 4 – 4,90

Từ 4 – 4,90

 

(cm)

3x12 đến 3x20

6x6 – 6x12

3x12 đến 3x20

6x6 – 6x12

3x12 đến 3x20

6x6 – 6x12

(đồng/m3)

1.013

 

938

 

1.063

 

990

 

1.095

 

1.023

(đồng/m3)

816

 

753

 

857

 

795

 

880

 

820

(đồng/m3)

606

 

560

 

645

 

600

 

664

 

620

(đồng/m3)

418

 

385

 

453

 

420

 

474

 

442

(đồng/m3)

315

 

285

 

336

 

308

 

345

 

318

(đồng/m3)

220

 

200

 

240

 

222

 

245

 

224

(đồng/m3)

180

 

162

 

203

 

186

 

206

 

190

 

(đồng/m3)

160

 

145

 

184

 

164

 

190

 

175

PHỤ LỤC SỐ 2:

BẢNG GIÁ BÁN BUÔN GỖ XẺ (*)
(kèm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 323-TTg ngày 24-12-1974)

 

(*) Gỗ giao tại các địa điểm quy định trong phụ lục số 3.

 

PHỤ LỤC SỐ 3:

KHU VỰC VÀ ĐỊA ĐIỂM BÁN BUÔN GỖ TRÒN VÀ GỖ XẺ
(kèm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 323-TTG ngày 24-12-1974)

Khu vực

Địa điểm bán gỗ

Gỗ tròn

Gỗ xẻ

Khu vực I

Khu vực II

Vĩnh-linh

Quảng-bình

Hà-tĩnh

Nghệ-an

Thanh-hóa

Hòa-bình

Yên-bái

Vĩnh-phú

 

Bắc-thái

Hà-bắc

Quảng-ninh

Cao-bằng

Hà-giang

Tuyên-quang

Sơn-la

Nghĩa-lộ

Lai-châu

Lạng-sơn

Lào-cai

Khu vực III

Hà-nội

Hải-phòng

Hải-hưng

Nam-hà

 

Hà-tây

Thái-bình

 

Ninh-bình

 

Tại kho, bãi của lâm trường (bãi II)

 

Thị trấn Hồ-xá

Thị xã Đồng-hới, thị trấn Ba-đồn

Thị xã Hà-tĩnh, thị trấn Đức-thọ

Bến-thủy. Chợ Đuổi, Thái-hòa, Lĩnh-sơn

Hàm-rồng, Đò-lèn, yên-thái (Nông-cống)

Phương-lâm, Chi-lê

Thị xã Yên-bái, ga Văn-phú

Thị xã Phú-thọ (Ngọc-tháp), thị trấn Đoan-hùng, thành phố Việt-trì

Thị xã Bắc-cạn, thành phố Thái-nguyên

Thị xã Bắc-giang, ga Kép, Đáp-cầu

Thị xã Hồng-gai

Thị xã Cao-bằng

Thị xã Hà-giang, thị trấn Vĩnh-tuy

Thị xã Tuyên-quang

Hát-lót

Thị xã Nghĩa-lộ

Thị xã Lai-châu

Thị xã Lạng-sơn

Thị xã Lao-cai

 

Giáp-bát, Chèm

Quỳnh-cư

Thị xã Hải-dương, thị xã Hưng-yên

Thành phố Nam-định, thị xã Phủ-lý, Cửa-vĩnh

Thị xã Hà-đông, thị xã Sơn-tây

Sú (Vũ-thư), Hòa-bình (Kiến-xương), Cầu Nguyễn (Đông-hưng)

Thị xã Ninh-bình, thị trấn Nho quan

Tại các xí nghiệp xẻ gỗ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 323-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu323-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/1974
Ngày hiệu lực01/01/1975
Ngày công báo31/12/1974
Số công báoSố 24
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 323-TTg giá bán buôn gỗ tròn và gỗ xẻ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 323-TTg giá bán buôn gỗ tròn và gỗ xẻ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu323-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýLê Thanh Nghị
        Ngày ban hành24/12/1974
        Ngày hiệu lực01/01/1975
        Ngày công báo31/12/1974
        Số công báoSố 24
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 323-TTg giá bán buôn gỗ tròn và gỗ xẻ

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 323-TTg giá bán buôn gỗ tròn và gỗ xẻ

              • 24/12/1974

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/12/1974

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/01/1975

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực