Quyết định 3230/QĐ-BKHCN

Quyết định 3230/QĐ-BKHCN năm 2007 về hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3230/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam Cốc Thanh Thí nghiệm tuyển than


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3230/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ 06 tiêu chuẩn Việt Nam sau đây:

1.

TCVN 252 : 1999

(ASTM D 4371 – 1991)

Thanh – Phương pháp xác định đặc tính rửa

2.

TCVN 4919 – 89

(ISO 687 – 74)

Cốc. Xác định độ ẩm trong mẫu phân tích

3.

TCVN 5225 – 90

(ISO 728 – 1981)

Cốc – Phân tích cấp hạt (kích thước danh nghĩa lớn nhất lớn hơn 20mm)

4.

TCVN 5227 – 90

(ISO 567)

Cốc. Xác định tỷ khối trong thùng chứa nhỏ

5.

TCVN 5228 – 90

(ISO 1013)

Cốc. Xác định tỷ khối trong thùng chứa lớn

6.

TCVN 6256 : 1997

(ISO 923 : 1975)

Thí nghiệm tuyển than – Biểu thị và trình bày kết quả

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3230/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3230/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3230/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 3230/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam Cốc Thanh Thí nghiệm tuyển than


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3230/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam Cốc Thanh Thí nghiệm tuyển than
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3230/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Quốc Thắng
        Ngày ban hành31/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3230/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam Cốc Thanh Thí nghiệm tuyển than

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3230/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam Cốc Thanh Thí nghiệm tuyển than

            • 31/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực