Quyết định 3235/QĐ-CT

Quyết định 3235/QĐ-CT năm 2012 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực Nội vụ của tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 3235/QĐ-CT năm 2012 công bố thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3235/QĐ-CT

Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính Phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 408/TTr-SNV ngày 31/10/2012 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 09 thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực Nội vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3235/QĐ-CT ngày 27/11/2012)

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Lý do bãi bỏ

1

Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất họ đạo của đạo Công giáo; đại diện Phật giáo xã của đạo Phật

Tôn giáo

Thủ tục hành chính này không có trong quy định tại văn bản quy phạm pháp luật.

2

Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

Tôn giáo

Theo quy định tại điều 24 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 29/6/2004 và Điều 15 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, thủ tục hành chính này thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

3

Chấp thuận việc sửa chữa lớn cơ sở tôn giáo và xây dựng mới các công trình phụ trợ

Tôn giáo

Thủ tục hành chính này không có trong quy định tại văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên tại Điều 29 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo có quy định việc xin cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình kiến trúc tôn giáo làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

4

Xin sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp công trình tôn giáo

Tôn giáo

Thủ tục hành chính này không có trong quy định tại văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên tại Điều 28 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo có quy định việc cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc tôn giáo không làm thay đổi kiến trúc kết cấu chịu lực và an toàn của công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Điều 29 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo có quy định việc xin cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình kiến trúc tôn giáo làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

5

Đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện

Tôn giáo

Thủ tục hành chính này trùng với thủ tục cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác.

6

Xin sư trụ trì

Tôn giáo

Thủ tục hành chính này không có trong quy định tại văn bản quy phạm pháp luật.

7

Đăng ký sinh hoạt điểm nhóm đạo Tin lành

Tôn giáo

Theo Chỉ thị 01/2005/CT-TTg ngày 4/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành, thủ tục hành chính này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

8

Đăng ký hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo

Tôn giáo

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, thủ tục hành chính này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

9

Đăng ký thi đua hàng năm

Thi đua khen thưởng

Theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ thì đăng ký thi đua hàng năm không phải là thủ tục hành chính.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3235/QĐ-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3235/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2012
Ngày hiệu lực27/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3235/QĐ-CT

Lược đồ Quyết định 3235/QĐ-CT năm 2012 công bố thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3235/QĐ-CT năm 2012 công bố thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3235/QĐ-CT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhùng Quang Hùng
        Ngày ban hành27/11/2012
        Ngày hiệu lực27/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3235/QĐ-CT năm 2012 công bố thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3235/QĐ-CT năm 2012 công bố thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Phúc

            • 27/11/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/11/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực