Quyết định 3237/QĐ-CT

Quyết định 3237/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 3237/QĐ-CT năm 2013 thủ tục hành chính mới Sở Giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3237/QĐ-CT

 Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính Phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và đào tạo tại Tờ trình số 123/TTr-SGD&ĐT ngày 10/10/2013 và đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 783/TTr- STP ngày 17/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc (Có danh mục và nội dung cụ thể của TTHC kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3237/QĐ-CT ngày 08/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc )

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên Thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo

1

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

*LĨNH VỰC: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Thủ tục: Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nhà trường và hội đồng giáo dục xã, phường, thị trấn tiến hành tự kiểm tra, đánh giá theo tiêu chuẩn của mức độ 1 hoặc mức độ 2 được quy định tại Chương II của Quy định công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Nếu thấy trường đã đạt chuẩn thì Chủ tịch UBND cấp xã làm văn bản đề nghị UBND huyện, thị, thành tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra đánh giá.

Bước 2: Đoàn kiểm tra cấp huyện tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của cấp xã, báo cáo kết quả thẩm định cho Chủ tịch UBND cấp huyện. Nếu thấy nhà trường đã đạt chuẩn, Chủ tịch UBND cấp huyện làm văn bản đề nghị UBND tỉnh tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá

Bước 3: Đoàn kiểm tra cấp tỉnh tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của cấp xã và cấp huyện, báo cáo kết quả thẩm định cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Nếu thấy nhà trường đã đạt chuẩn ở mức độ nào thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra Quyết định công nhận và cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia ở mức độ đó.

Bước 4: Nhà trường nhận kết quả tại phòng GD tiểu học- Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại phòng Giáo dục tiểu học - Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Báo cáo tự kiểm tra của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định, có xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn;

- Báo cáo kết quả thẩm định của đoàn kiểm tra cấp huyện, thị, thành;

- Văn bản của UBND cấp huyện, thị, thành đề nghị UBND cấp tỉnh kiểm tra, công nhận.

2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết

60 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị thẩm định kết quả kiểm tra của UBND cấp xã, phường, thị trấn

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và đào tạo.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

Phí, lệ phí (nếu có)

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Yêu cầu hoặc điều kiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giáo dục năm 2005;

- Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư 97/2011/TT-BGDĐT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường Tiểu học;

- Thông tư số 59/2012/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/1012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3237/QĐ-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3237/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2013
Ngày hiệu lực08/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3237/QĐ-CT

Lược đồ Quyết định 3237/QĐ-CT năm 2013 thủ tục hành chính mới Sở Giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3237/QĐ-CT năm 2013 thủ tục hành chính mới Sở Giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3237/QĐ-CT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhùng Quang Hùng
        Ngày ban hành08/11/2013
        Ngày hiệu lực08/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3237/QĐ-CT năm 2013 thủ tục hành chính mới Sở Giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3237/QĐ-CT năm 2013 thủ tục hành chính mới Sở Giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc

            • 08/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực