Quyết định 3238/QĐ-BKHCN

Quyết định 3238/QĐ-BKHCN năm 2007 về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3238/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2007 Ván sợi


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3238/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 18 tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 7750 : 2007

Ván sợi - Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại

2.

TCVN 7751 : 2007

Ván dăm - Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại

3.

TCVN 7752 : 2007

Ván gỗ dán - Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại

4.

TCVN 7753 : 2007

Ván sợi - Ván MDF

5.

TCVN 7754 : 2007

Ván dăm

6.

TCVN 7755 : 2007

Ván gỗ dán

7.

TCVN 7756-1 : 2007

Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 1: Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu thử và biểu thị kết quả thử nghiệm

8.

TCVN 7756-2 : 2007

Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định kích thước, độ vuông góc và độ thẳng cạnh

9.

TCVN 7756-3 : 2007

Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ ẩm

10.

TCVN 7756-4 : 2007

Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định khối lượng thể tích

11.

TCVN 7756-5 : 2007

Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ trương nở chiều dày sau khi ngâm trong nước

12.

TCVN 7756-6 : 2007

Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định môđun đàn hồi khi uốn tĩnh và độ bền uốn tĩnh

13.

TCVN 7756-7 : 2007

Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ bền kéo vuông góc với mặt ván

14.

TCVN 7756-8 : 2007

Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định độ bền ẩm

15.

TCVN 7756-9 : 2007

Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định chất lượng dán dính của ván gỗ dán  

16.

TCVN 7756-10 : 2007

Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định độ bền mặt  

17.

TCVN 7756-11 : 2007

Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định lực bám giữ đinh vít  

18.

TCVN 7756-12 : 2007

Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định hàm lượng formaldehyt  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3238/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3238/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3238/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 3238/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2007 Ván sợi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3238/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2007 Ván sợi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3238/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Quốc Thắng
        Ngày ban hành31/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3238/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2007 Ván sợi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3238/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2007 Ván sợi

            • 31/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực