Quyết định 3240/QĐ-BKHCN

Quyết định 3240/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam về Sơn và vecni do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3240/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam Sơn vecni


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 3240/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ 06 tiêu chuẩn Việt Nam sau đây:

1.

TCVN 5670 – 1992

(ISO 1514 - 1974)

Sơn và vecni – Tấm chuẩn để thử

2.

TCVN 5669 – 1992

(ISO 1513 – 1973)

Sơn và vecni – Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử

3.

TCVN 2100 – 1993

Sơn. Phương pháp xác định độ bền va đập của màng

4.

TCVN 2099 – 1993

Sơn. Phương pháp xác định độ bền uốn của màng

5.

TCVN 2098 - 1993

Sơn Phương pháp xác định độ cứng của màng

6.

TCVN 2090 – 1993

Sơn. Phương pháp lấy mẫu, bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3240/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3240/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3240/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 3240/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam Sơn vecni


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3240/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam Sơn vecni
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3240/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Quốc Thắng
        Ngày ban hành31/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3240/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam Sơn vecni

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3240/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam Sơn vecni

            • 31/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực