Quyết định 3240/QĐ-UBND

Quyết định 3240/QĐ-UBND năm 2009 công bố bộ danh mục thủ tục hành chính tại thành phố Đà Nẵng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3240/QĐ-UBND công bố bộ danh mục thủ tục hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3240/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ BỘ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố bộ danh mục thủ tục hành chính tại thành phố Đà Nẵng tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2009, gồm:

- Cấp sở, ngành: 994 thủ tục hành chính

- Cấp quận, huyện: 234 thủ tục hành chính

- Cấp phường, xã: 149 thủ tục hành chính

(Kèm theo bảng kê danh mục TTHC cụ thể của từng cấp)

Điều 2. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức nhập dữ liệu vào phần mềm máy xén tất cả thủ tục hành chính (kèm mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính) thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của thành phố đã được công bố tại Điều 1 theo sự hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Tổ trưởng và các thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 30 thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TCT chuyên trách CCTTHC của TTg Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;
- Đài PTTH, Báo ĐN;
- Lưu: VT, NCPC, Tổ công tác 30.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3240/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3240/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2009
Ngày hiệu lực29/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3240/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3240/QĐ-UBND công bố bộ danh mục thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3240/QĐ-UBND công bố bộ danh mục thủ tục hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3240/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành29/04/2009
        Ngày hiệu lực29/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3240/QĐ-UBND công bố bộ danh mục thủ tục hành chính

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3240/QĐ-UBND công bố bộ danh mục thủ tục hành chính

            • 29/04/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/04/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực