Quyết định 3246/QĐ-UBND

Quyết định 3246/QĐ-UBND năm 2015 về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy định tại Khoản 3 Điều 2 của Thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 3246/QĐ-UBND phân cấp quản lý an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh Sơn La 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3246/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 2 CỦA THÔNG TƯ SỐ 58/2014/TT-BCT NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 45/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Trưởng Bộ Công thương quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Công thương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của liên Bộ: Y tế - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Công thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 151/TTr-SCT ngày 14 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho UBND các huyện, thành phố quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy định tại Khoản 3 Điều 2 của Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh Sơn La, gồm:

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ

2. Buôn bán hàng rong

3. Cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm

Quản lý an toàn thực phẩm; thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của bản đăng ký hoặc cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm; tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm; chỉ đạo thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy định tại Khoản 3 Điều 2 của Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương trên địa bàn.

2. Sở Công thương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý an toàn thực phẩm của UBND các huyện, thành phố đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy định tại Khoản 3 Điều 2 của Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công thương, Y tế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;

(báo cáo)

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP (đ/c Nguyễn Huy Anh - PVP);
- Lưu: VT. KTN, Văn. 30 bản.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3246/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3246/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2015
Ngày hiệu lực22/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3246/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3246/QĐ-UBND phân cấp quản lý an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh Sơn La 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3246/QĐ-UBND phân cấp quản lý an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh Sơn La 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3246/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýBùi Đức Hải
        Ngày ban hành22/12/2015
        Ngày hiệu lực22/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3246/QĐ-UBND phân cấp quản lý an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh Sơn La 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3246/QĐ-UBND phân cấp quản lý an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh Sơn La 2015

            • 22/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực