Quyết định 325-TC/BH

Quyết định 325-TC/BH năm 1987 về việc thực hiện bảo hiểm vật nuôi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 325-TC/BH thực hiện bảo hiểm vật nuôi


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 325-TC/BH

Hà Nội , ngày 27 tháng 10 năm 1987

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN BẢO HIỂM VẬT NUÔI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 179-VP ngày 17-12-1964 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Việt Nam;
Theo đề nghị của Giám đốc Công ty Bảo hiểm Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Công ty Bảo hiểm Việt Nam triển khai bảo hiểm vật nuôi của các cơ sở sản xuất quốc doanh, tập thể, cá thể và các tổ chức khác.

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc bảo hiểm và biểu phí bảo hiểm vật nuôi.

Điều 3. Công ty Bảo hiểm Việt Nam chủ động lựa chọn phương án kết hợp với các ngành liên quan để triển khai bảo hiểm và tăng cường các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất cho vật nuôi; ban hành thống nhất các mẫu hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng đại lý và các biểu mẫu ấn chỉ nghiệp vụ khác có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Giám đốc Công ty Bảo hiểm Việt Nam, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Ngô Thiết Thạch

(Đã Ký)

 

QUY TẮC

BẢO HIỂM VẬT NUÔI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 325-TC/BH ngày 27-10-1987 của Bộ Tài chính về việc thực hiện bảo hiểm vật nuôi)

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1. Theo nguyên tắc này Công ty Bảo hiểm Việt Nam (gọi tắt là BAOVIET) nhận bảo hiểm trâu, bò, lợn, và các loại vật nuôi khác (gọi tắt là vật nuôi) của tất cả các tổ chức kinh tế quốc doanh, tập thể, cá thể và các đơn vị chăn nuôi khác (gọi tắt là chủ nuôi).

Điều 2. BAOVIET không nhận bảo hiểm vật nuôi đang bị bệnh, hoặc vật nuôi ở trong khu vực có dịch và bệnh truyền nhiệm.

II. PHẠM VI TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM

Điều 3. BAOVIET nhận bồi thường cho chủ nuôi khi vật nuôi bị thiệt hại do các nguyên nhân:

- Thiên tai và tai nạn bất ngờ.

- Dịch bệnh, hoặc bị bệnh.

Điều 4. Ngoài ra BAOVIET còn bồi thường cả trường hợp vật nuôi buộc phải giết thịt, hoặc huỷ diệt theo quy định hiện hành nhằm phòng và chống dịch bệnh.

III. KHÔNG THUỘC PHẠM VI TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM

Điều 5. Nếu vật nuôi bị thiệt hại do những nguyên nhân dưới đây thì không thuộc trách nhiệm BAOVIET:

- Thiếu sự trông nom cần thiết của chủ nuôi.

- Chủ nuôi không thực hiện đúng quy định của thú y địa phương về phòng và chữa bệnh cho vật nuôi.

- Vật nuôi bị mất cắp.

IV. ĐIỀU KIỆN THAM GIA BẢO HIỂM

Điều 6. Chủ nuôi khai báo các yêu về bảo hiểm vật nuôi (theo mẫu của BAOVIET).

Điều 7. Căn cứ các yêu cầu về bảo hiểm của chủ nuôi, trên cơ sở bàn bạc thoả thuận với chủ nuôi, BAOVIET cấp giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm.

Điều 8. Thời hạn bảo hiểm do chủ nuôi và BAOVIET thoả thuận. Thời hạn tối đa là 12 tháng.

Hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm bắt đầu sau 10 ngày kể từ ngày ký và kết thúc vào ngày cuối cùng ghi trong hợp đồng (đối với từng đối tượng cụ thể hợp đồng cần quy định riêng, chẳng hạn: BAOVIET nhận bảo hiểm lợn thịt từ 2 tháng tuổi, BAOVIET nhận bảo hiểm lợn giống từ khi mới sinh cho đến khi tách mẹ...).

Điều 9. Nếu vì một lý do nào đó mà chủ nuôi muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì chủ nuôi phải báo cho BAOVIET biết, khi được BAOVIET chấp nhận thì BAOVIET hoàn lại 80% số phí của những tháng còn lại.

Điều 10. Trường hợp chủ nuôi tự ý loại thải vật nuôi được bảo hiểm (giết thịt hoặc bán) trước thời hạn kết thúc hợp đồng thì hợp đồng mặc nhiên chấm dứt tại thời điểm đó.

V. PHÍ BẢO HIỂM

Điều 11. Phí bảo hiểm được tính trên cơ sở biểu phí hiện hành của BAOVIET (được Bộ Tài chính phê chuẩn). Phí bảo hiểm nộp bằng tiền, phương thức thanh toán do chủ nuôi và BAOVIET thoả thuận.

VI. NGHĨA VỤ CỦA CHỦ NUÔI

Điều 12. Chủ nuôi có nghĩa vụ sau đây:

- Thực hiện đầy đủ việc chăm sóc, nuôi dưỡng, sử dụng vật nuôi theo quy định của thú y địa phương.

- Khi vật nuôi bị bệnh kịp thời báo cho thú y địa phương đến cứu chữa.

- Khi vật nuôi bị chết chủ nuôi báo ngay cho BAOVIET (hoặc đại lý của BAOVIET) thú ý đến giám định và quyết định biện pháp xử lý.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAOVIET

Điều 13. BAOVIET có trách nhiệm sau đây:

- Theo dõi kiểm tra số vật nuôi được bảo hiểm.

- Phối hợp với ngành thú y thực hiện công tác phòng chống dịch, bệnh.

- Giải quyết bồi thường thiệt hại cho vật nuôi theo đúng hợp đồng quy định.

VIII. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Điều 14. Hồ sơ bồi thường bao gồm:

- Giấy yêu cầu bồi thường của chủ nuôi;

- Biên bản giám định;

- Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc giấy tờ khác có giá trị như giấy chứng nhận bảo hiểm, (ví dụ: bảng kê danh sách vật nuôi được bảo hiểm).

Điều 15. Trong phạm vi 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định nói trên, BAOVIET phải trả lời cho chủ nuôi kết quả giải quyết bồi thường.

Điều 16. Đơn giá tính bồi thường là giá thu mua thoả thuận do uỷ ban vật giá địa phương quy định tại thời điểm vật nuôi bị thiệt hại.

Điều 17. Tiền bồi thường cho chủ nuôi dựa trên thiệt hại thực tế (trừ đi giá trị thu hồi, nếu có). Hình thức thanh toán do chủ nuôi và BAOVIET thoả thuận.

Điều 18. Các chi phí hợp lý (nếu có) mà chủ nuôi đã bỏ ra để cứu, chữa vật nuôi sẽ được BAOVIET hoàn lại cho chủ nuôi.

IX. CHUYỂN QUYỀN ĐÒI BỒI THƯỜNG

Điều 19. Sau khi nhận đủ tiền bồi thường, chủ nuôi có trách nhiệm chuyển quyền đòi bồi thường cho BAOVIET và giúp BAOVIET đòi người thứ ba đã gây ra thiệt hại.

X. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Điều 20. Quyền khiếu nại về bồi thường của chủ nuôi được quy định trong một năm kể từ ngày gia súc bị thiệt hại.

Điều 21. Mọi tranh chấp giữa chủ nuôi và BAOVIET nếu không giải quyết được bằng thương lượng thì đưa ra trọng tài kinh tế Nhà nước hoặc Toà án nhân dân địa phương xét xử.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 325-TC/BH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu325-TC/BH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/1987
Ngày hiệu lực27/10/1987
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 325-TC/BH

Lược đồ Quyết định 325-TC/BH thực hiện bảo hiểm vật nuôi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 325-TC/BH thực hiện bảo hiểm vật nuôi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu325-TC/BH
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNgô Thiết Thạch
        Ngày ban hành27/10/1987
        Ngày hiệu lực27/10/1987
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 325-TC/BH thực hiện bảo hiểm vật nuôi

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 325-TC/BH thực hiện bảo hiểm vật nuôi

              • 27/10/1987

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/10/1987

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực