Quyết định 3257/QĐ-CT

Quyết định 3257/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 3257/QĐ-CT năm 2013 thủ tục hành chính được bãi bỏ Sở Nội vụ Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3257/QĐ-CT

 Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 438/TTr-SNV ngày 09/10/2013 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 789/TTr-SNV ngày 21/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 06 thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3257/QĐ-CT ngày 12/11/2013)

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Lý do bãi bỏ

1

T-VPH-081955-TT

Thẩm định đề án giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước

Tổ chức bộ máy

Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 bãi bỏ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp nhà nước tại Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước

2

T-VPH-081923-TT

Thẩm định đề án thành lập tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước

Tổ chức bộ máy

Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 /6/2012 bãi bỏ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp nhà nước tại Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước

3

T-VPH-081944-TT

Thẩm định đề án tổ chức lại tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước

Tổ chức bộ máy

Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 /6/2012 bãi bỏ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp nhà nước tại Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước

4

T-VPH-059993-TT

Tiếp nhận đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cấp tỉnh

Tôn giáo

Thủ tục này không có trong quy định tại văn bản quy phạm pháp luật

5

T-VPH-113234-TT

Chấp thuận việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình kiến trúc tôn giáo

Tôn giáo

Theo quy định tại điều 34 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 8/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, công trình phụ trợ thuộc cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng. Theo quy định tại Điều 9, Nghị định 64/ 2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng quy định: Cơ quan cấp giấy phép xây dựng (sở Xây dựng) có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng

6

T-VPH-059952-TT

Tiếp nhận đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử không thuộc thẩm quyền Trung ương

Tôn giáo

Thủ tục này không có trong quy định

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3257/QĐ-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3257/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2013
Ngày hiệu lực12/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3257/QĐ-CT

Lược đồ Quyết định 3257/QĐ-CT năm 2013 thủ tục hành chính được bãi bỏ Sở Nội vụ Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3257/QĐ-CT năm 2013 thủ tục hành chính được bãi bỏ Sở Nội vụ Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3257/QĐ-CT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhùng Quang Hùng
        Ngày ban hành12/11/2013
        Ngày hiệu lực12/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3257/QĐ-CT năm 2013 thủ tục hành chính được bãi bỏ Sở Nội vụ Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3257/QĐ-CT năm 2013 thủ tục hành chính được bãi bỏ Sở Nội vụ Vĩnh Phúc

            • 12/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực