Quyết định 326/QĐ-TTg

Quyết định 326/QĐ-TTg năm 2015 bổ sung Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích kèm theo Nghị định 130/2013/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 326/QĐ-TTg 2015 bổ sung Danh mục sản phẩm dịch vụ công ích


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 326/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG DANH MỤC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2013/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các công văn số: 1486/BGTVT-TC ngày 03 tháng 02 năm 2015, 15125/BGTVT-TC ngày 28 tháng 11 năm 2014) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 18783/BTC-TCDN ngày 24 tháng 12 năm 2014), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9468/BKHĐT-KCHTĐT ngày 18 tháng 12 năm 2014),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung dịch vụ hoa tiêu đường thủy nội địa vào Danh mục A sản phẩm, dịch vụ công ích ban hành kèm theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 326/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu326/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2015
Ngày hiệu lực10/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 326/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 326/QĐ-TTg 2015 bổ sung Danh mục sản phẩm dịch vụ công ích


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 326/QĐ-TTg 2015 bổ sung Danh mục sản phẩm dịch vụ công ích
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu326/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýVũ Văn Ninh
       Ngày ban hành10/03/2015
       Ngày hiệu lực10/03/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 326/QĐ-TTg 2015 bổ sung Danh mục sản phẩm dịch vụ công ích

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 326/QĐ-TTg 2015 bổ sung Danh mục sản phẩm dịch vụ công ích

           • 10/03/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/03/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực