Quyết định 3263/QĐ-BKHCN

Quyết định 3263/QĐ-BKHCN năm 2007 về việc công bố 18 tiêu chuẩn quốc gia về thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3263/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia Sản phẩm rau quả TCVN 2007


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3263/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 18 Tiêu chuẩn Quốc gia sau đây:

1.

TCVN 7865 : 2007

Dứa đông lạnh - Phân hạng

2.

TCVN 7813 : 2007
(ISO 23392 : 2006)

Ngô và đậu Hà Lan tươi, đông lạnh nhanh - Xác định hàm lượng chất rắn không tan trong cồn

3.

TCVN 7804 : 2007
(ISO 751 : 1998)

Sản phẩm rau, quả - Xác định chất rắn không tan trong nước

4.

TCVN 7811-1 : 2007
(ISO 6636-1 : 1986)

Rau, quả và sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng kẽm -

Phần 1: Phương pháp phân tích cực phổ

5.

TCVN 7811-3 : 2007
(ISO 6636-3 : 1987)

Rau, quả và sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng kẽm

Phần 3: Phương pháp đo phổ dithizon

6.

TCVN 4844 : 2007

Dưa chuột tươi

7.

TCVN 7806 : 2007
(ISO 1842 : 1991)

Sản phẩm rau, quả - Xác định độ pH

8.

TCVN 7814 : 2007
(EN 12014-2 : 1997)

Thực phẩm - Xác định hàm lượng nitrat và/hoặc nitrit -

Phần 2: Xác định hàm lượng nitrat trong rau và sản phẩm rau bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao/trao đổi ion

9.

TCVN 7807 : 2007
(ISO 5519 : 1978)

Rau, quả và sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng axit sorbic

10.

TCVN 7812-1 : 2007
(ISO 6638-1 : 1985)

Sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng axit formic -

Phần 1: Phương pháp khối lượng

11.

TCVN 7812-2 : 2007
(ISO 6638-2 : 1984)

Sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng axit formic - Phần 2: Phương pháp chuẩn độ

12.

TCVN 7808 : 2007
(ISO 5559 : 1995)

Hành tây khô - Các yêu cầu

13.

TCVN 1873 : 2007
(Codex stan 245:2004 With Amendment 1:2005)

Cam tươi

14.

TCVN 6428 : 2007
(ISO 5518 : 2007)

Rau, quả và sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng axit benzoic - Phương pháp quang phổ

15.

TCVN 7810: 2007
(ISO 6560 : 1983)

Sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng axit benzoic (hàm lượng axit benzoic lớn hơn 200mg trên lít hoặc trên kilogam) - Phương pháp đo phổ hấp thụ phân tử

16.

TCVN 7805 : 2007
(ISO 762 : 2003)

Sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng tạp chất khoáng

17.

TCVN 1870 : 2007
(Codex stan 80 : 1981)

Mứt cam, quýt

18.

TCVN 7809 : 2007
(ISO 5560 : 1997)

Tỏi tây khô - Các yêu cầu

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3263/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3263/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3263/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 3263/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia Sản phẩm rau quả TCVN 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3263/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia Sản phẩm rau quả TCVN 2007
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3263/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Quốc Thắng
        Ngày ban hành31/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3263/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia Sản phẩm rau quả TCVN 2007

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3263/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia Sản phẩm rau quả TCVN 2007

            • 31/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực