Quyết định 3266/QĐ-BNG

Quyết định 3266/QĐ-BNG năm 2007 đính chính Quyết định 2985/2007/QĐ-BNG về Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3266/QĐ-BNG Quy chế tổ chức hoạt động Quỹ Bảo hộ công dân pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài đính chính 2985/2007/QĐ-BNG


BỘ NGOẠI GIAO
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 3266/QĐ-BNG

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 2985/2007/QĐ-BNG NGÀY 29/11/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 21/2003/NĐ-CP ngày 10/3/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại giao;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Lãnh sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính sai sót về thời gian có hiệu lực của Quyết định số 2985/2007/QĐ-BNG ngày 29/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài:

- Điều 2 trong Quyết định số 2985/2007/QĐ-BNG ngày 29/11/2007 quy định như sau: “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký”.

- Nội dung đính chính: “Quyết định này có hiệu lực sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày đăng Công báo”.

Điều 2. Đính chính chức danh người ký Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo hộ công dân kèm theo Quyết định số 2985/2007/QĐ-BNG ngày 29/11/2007:

- Chức danh người ký Quy chế: “K/T BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO”.

- Nội dung đính chính: “KT. BỘ TRƯỞNG”

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Cục trưởng Cục Lãnh sự, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ Tổ chức - Cán bộ, Quản trị - Tài vụ và Thủ trưởng các Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Phú Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3266/QĐ-BNG

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3266/QĐ-BNG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2007
Ngày hiệu lực17/12/2007
Ngày công báo27/12/2007
Số công báoTừ số 843 đến số 844
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3266/QĐ-BNG

Lược đồ Quyết định 3266/QĐ-BNG Quy chế tổ chức hoạt động Quỹ Bảo hộ công dân pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài đính chính 2985/2007/QĐ-BNG


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 3266/QĐ-BNG Quy chế tổ chức hoạt động Quỹ Bảo hộ công dân pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài đính chính 2985/2007/QĐ-BNG
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu3266/QĐ-BNG
     Cơ quan ban hànhBộ Ngoại giao
     Người kýNguyễn Phú Bình
     Ngày ban hành17/12/2007
     Ngày hiệu lực17/12/2007
     Ngày công báo27/12/2007
     Số công báoTừ số 843 đến số 844
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật17 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 3266/QĐ-BNG Quy chế tổ chức hoạt động Quỹ Bảo hộ công dân pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài đính chính 2985/2007/QĐ-BNG

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3266/QĐ-BNG Quy chế tổ chức hoạt động Quỹ Bảo hộ công dân pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài đính chính 2985/2007/QĐ-BNG

         • 17/12/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/12/2007

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/12/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực