Quyết định 3269/2004/QĐ.UB

Quyết định 3269/2004/QĐ.UB về quy định số lượng công chức cấp xã tăng thêm theo số dân được quy định tại Nghị định 121/2003/NĐ-CP do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3269/2004/QĐ.UB quy định số lượng công chức cấp xã tăng thêm Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3269/2004/QĐ.UB

TX. Vĩnh Long, ngày 22 tháng 9 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ TĂNG THÊM THEO SỐ DÂN ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 121/2003/NĐ-CP , NGÀY 21/10/2003 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP , ngày 21/10/2003 của Chính phủ và Thông tư số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH, ngày 14/5/2004 của BNV-BTC-BLĐTB&XH, về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP , ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại tờ trình số 632/TTr.SNV, ngay 13/9/2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Nay quy định số công chức cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) tăng thêm theo số dân được quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 3 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP , ngày 21/10/2003 của Chính phủ đối với các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện - thị xã như sau:

1. Thị xã Vĩnh Long.

- Ủy ban Nhân dân phường 1: Được tăng thêm 02 công chức (tổng số 21 cán bộ, công chức).

- Ủy ban Nhân dân phường 2: Được tăng thêm 01 công chức (tổng số 20 cán bộ, công chức).

- Ủy ban Nhân dân phường 4: Được tăng thêm 01 công chức (tổng số 20 cán bộ, công chức).

- Ủy ban Nhân dân phường 5: Được tăng thêm 01 công chức (tổng số 20 cán bộ, công chức).

2. Huyện Long Hồ:

- Ủy ban Nhân dân xã Đồng Phú: Được tăng thêm 01 công chức (tổng số 20 cán bộ, công chức).

- Ủy ban Nhân dân xã Tân Hạnh: Được tăng thêm 01 công chức (tổng số 20 cán bộ, công chức).

3. Huyện Bình Minh:

- Ủy ban Nhân dân thị trấn Cái vồn: Được tăng thêm 04 công chức (tổng số 23 cán bộ, công chức).

- Ủy ban Nhân dân xã Thuận An: Được tăng thêm 02 công chức (tổng số 21 cán bộ, công chức).

- Ủy ban Nhân dân xã Đông Bình: Được tăng thêm 01 công chức (tổng số 20 cán bộ, công chức).

- Ủy ban Nhân dân xã Thành Lợi: Được tăng thêm 01 công chức (tổng số 20 cán bộ, công chức).

- Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa: Được tăng thêm 01 công chức (tổng số 20 cán bộ, công chức).

4. Huyện Tam Bình:

- Ủy ban Nhân dân xã Ngãi Tứ: Được tăng thêm 01 công chức (tổng số 20 cán bộ, công chức).

5. Huyện Trà Ôn:

- Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Xuân: Được tăng thêm 01 công chức tổng số 20 cán bộ, công chức).

* Tổng số 17 công chức được tăng thêm ở xã, phường, thị trấn.

Điều II. Giao Chủ tịch UBND các huyện - thị xã quyết định những chức danh công chức cấp xã được bố trí tăng thêm, đồng thời hướng dẫn việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.

Điều III. Các ông, (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chánh, Giám đốc Sở LĐTB&XH, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện - thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP.
- Bộ Nội vụ.
- TTTU, TT.HĐND tỉnh.
- CT.PCT.UBT
- LĐ.VP.UBT
- Như Điểu III
- Các khối NC
- Lưu 2.05.02

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3269/2004/QĐ.UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3269/2004/QĐ.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2004
Ngày hiệu lực22/09/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/08/2015
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3269/2004/QĐ.UB

Lược đồ Quyết định 3269/2004/QĐ.UB quy định số lượng công chức cấp xã tăng thêm Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3269/2004/QĐ.UB quy định số lượng công chức cấp xã tăng thêm Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3269/2004/QĐ.UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýPhạm Văn Đấu
        Ngày ban hành22/09/2004
        Ngày hiệu lực22/09/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/08/2015
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3269/2004/QĐ.UB quy định số lượng công chức cấp xã tăng thêm Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3269/2004/QĐ.UB quy định số lượng công chức cấp xã tăng thêm Vĩnh Long

            • 22/09/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/09/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực