Quyết định 328/QĐ-UBND

Quyết định 328/QĐ-UBND năm 2017 công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 328/QĐ-UBND 2017 công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 328/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 32/TTr-SGDĐT ngày 18/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận trường Tiểu học Yên Lâm, huyện Yên Mô tiếp tục đạt chuẩn quốc gia mức độ I, thời hạn 5 năm.

Thời điểm công nhận: tháng 5 năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND huyện Yên Mô, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Lâm, huyện Yên Mô chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lưu VT, VP5, VP6, VP7.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 328/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu328/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2017
Ngày hiệu lực13/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 328/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 328/QĐ-UBND 2017 công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 328/QĐ-UBND 2017 công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu328/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Văn Điến
        Ngày ban hành13/05/2017
        Ngày hiệu lực13/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 328/QĐ-UBND 2017 công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 328/QĐ-UBND 2017 công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Ninh Bình

            • 13/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực