Quyết định 328/QĐ-UBND

Quyết định 328/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 328/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Văn hóa Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 328/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3786/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế Một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 76/TTr-SVHTTDL ngày 16/01/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận:

- 01 Thủ tục hành chính bãi bỏ.

- 11 Thủ tục hành chính sửa đổi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ thủ tục hành chính tại điểm 31, Phần I Thủ tục hành chính cấp tỉnh; Sửa đổi thủ tục hành chính tại các điểm 4, 18, 20, 21, 22, 23, 37, 38, 39, 47, 50 của Phần II Nội dung cụ thể của từng Thủ tục hành chính cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Sở Thông tin &TT (cập nhật PM);
- Trung tâm HCC, P.HCTC
- Lưu: VT, KSTTHC ( Nh )

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Ban hành theo Quyết định số: 328/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Thủ tục hành chính sửa đổi

STT

Số hồ sơ TTHC

TÊN THỦ TỤC

VĂN BẢN QUY ĐỊNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI

 

A. CẤP TỈNH

 

 

 

I.VĂN HÓA

 

 

1

BTN-261849

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Quyết định số 3786/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế Một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

2

BTN- 261891

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật

3

BTN- 261891

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

4

BTN- 261894

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

5

BTN- 261895

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

6

BTN- 261896

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

7

BTN- 261964

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

8

BTN- 261965

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

9

BTN- 261966

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

 

II.GIA ĐÌNH

 

10

BTN- 262014

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

11

BTN- 262019

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

II.Thủ tục hành chính bãi bỏ

STT

Số hồ sơ TTHC

TÊN THỦ TỤC

TÊN VBQPPL QUY ĐỊNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BÃI BỎ

 

I.VĂN HÓA

 

 

1

BTN- 261951

Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh về phân cấp cho UBND các huyện, thị xã và thành phố cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 328/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu328/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2018
Ngày hiệu lực29/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/06/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 328/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 328/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Văn hóa Bình Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 328/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Văn hóa Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu328/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýNguyễn Ngọc Hai
       Ngày ban hành29/01/2018
       Ngày hiệu lực29/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/06/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 328/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Văn hóa Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 328/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Văn hóa Bình Thuận

           • 29/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực