Quyết định 3280/2000/QĐ-BYT

Quyết định 3280/2000/QĐ-BYT công bố 19 hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3280/2000/QĐ-BYT 19 hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp giấy chứng nhận lưu hành


BỘ Y TẾ
******

Số : 3280/2000/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
******

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 19 HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 1654/1999/QĐ-BYT ngày 29/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;
Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định, xét duyệt hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại cuộc họp Hội đồng ngày 11 tháng 8 năm 2000;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Nay công bố 19 hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Các đơn vị có hóa chất, chế phẩm diệt công trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam phải in số đăng ký đã cấp lên nhãn và phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan tới việc sản xuất và lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng và Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị có hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thưởng

 

DANH MỤC

HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3280/2000/QĐ-BYT ngày 15/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

Thứ tự

Tên thương mại xin đăng ký

Tên hoạt chất

Tên tổ chức xin đăng ký

Số đăng ký

1

Nhang trừ muỗi Baygon hương hoa hồng

Trasfluthrin 0.03%

Công Ty Bayer (Singapore)

VNDP-HC-008-09-00

2

Nhang trừ muỗi Baygon

Trasfluthrin 003%

Công Ty Bayer (Singapore)

VNDP-HC-009-09-00

3

Baygon green aerosol

Trasfluthrin 0.03% +

Cyfluthrin 0.025% + Propoxur 1%

 

Công Ty Bayer (Singapore)

VNDP-HC-010-09-00

4

Jumbo

Prallethrin 0.09% + D-phenothrin 0.05%

Công ty HH Technopia Việt Nam

VNDP-HC-011-09-00

5

Jumbo 1

D-allethrin 0.30%

Công ty HH Technopia Việt Nam

VNDP-HC-012-09-00

6

Jumbo 1 aerosol

S-bioallethrin 0.180 % + Deltamethrin 0.012% +Permethin 0.100%

Công ty HH Technopia Việt Nam

VNDP-HC-013-09-00

7

Jumbo A

S-bioallethrin 0.3%

Công ty HH Technopia Việt Nam

VNDP-HC-014-09-00

8

Jumbo aerosol

Prallethrin 0.09% + D-phenothrin 0.05%+ D-tetramethrin 0.1%

Công ty HH Technopia Việt Nam

VNDP-HC-015-09-00

9

Jumbo 0.15 coil

Esboithrin 0.15%

Công ty HH Technopia Việt Nam

VNDP-HC-016-09-00

10

Gold fish 0.1 coil

Esboithrin 0.1%

Công ty HH Technopia Việt Nam

VNDP-HC-017-09-00

11

Bat aerosol

Prallethrin 0.09% + D-phenothrin 0.05%

Công ty Xuất nhập khẩu Côn Sơn

VNDP-HC-018-09-00

12

Moskill

Permethrin 0.12% + Esboithrin 0.10%

Công ty TNHH Công nghiệp Việt Hưng

VNDP-HC-019-09-00

13

Raid maxx

Propoxur 0.75% + Neopanamin 0.3% + Cypermethrin 0.10%

Công ty TNHH SC

VNDP-HC-020-09-00

14

Imperator 50 EC

Permethrin 50%

Công ty Zeneca

VNDP-HC-021-09-00

15

Icon 2.5EC

Lambda – cyhalothrin 2.5%

Công ty Zeneca

VNDP-HC-022-09-00

16

Icon 2.5CS

Lambda – cyhalothrin 2.5%

Công ty Zeneca

VNDP-HC-023-09-00

17

Icon 10WP

Lambda – cyhalothrin 10%

Công ty Zeneca

VNDP-HC-024-09-00

18

Fendona 10SC

Alpha – cypermethrin 10%

Công ty BASF Singapore Pte.Ltd

VNDP-HC-025-09-00

19

Hibicet hospital concentrate

Clohexindine Gluconate 1.5% + Centrimide 15%

Công ty AstraZenecta

VNDP-HC-026-09-00

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3280/2000/QĐ-BYT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3280/2000/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/09/2000
Ngày hiệu lực 15/09/2000
Ngày công báo 15/11/2000
Số công báo Số 42
Lĩnh vực Thương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3280/2000/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 3280/2000/QĐ-BYT 19 hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp giấy chứng nhận lưu hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3280/2000/QĐ-BYT 19 hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp giấy chứng nhận lưu hành
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3280/2000/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Người ký Nguyễn Văn Thưởng
Ngày ban hành 15/09/2000
Ngày hiệu lực 15/09/2000
Ngày công báo 15/11/2000
Số công báo Số 42
Lĩnh vực Thương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3280/2000/QĐ-BYT 19 hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp giấy chứng nhận lưu hành

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3280/2000/QĐ-BYT 19 hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp giấy chứng nhận lưu hành

 • 15/09/2000

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/11/2000

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/09/2000

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực