Quyết định 3284/QĐ-TCCB

Quyết định 3284/QĐ-TCCB năm 1996 về định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp điện lực do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3284/QĐ-TCCB định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp


BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3284/QĐ-TCCB

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ "Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng" ban hành kèm theo Nghị định 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ;

Căn cứ văn bản số 1269 BXD/VKTM ngày 30/9/1996 của Bộ Xây dựng thỏa thuận ban hành Định mức dự toán chuyên ngành Lắp đặt trạm biến áp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này tập "Định mức dự toán chuyên ngành Lắp đặt trạm biến áp".

Điều 2: Tập Định mức này là áp dụng thống nhất trong cả nước làm căn cứ lập đơn giá cho công tác Lắp đặt trạm biến áp.

Tổng Công ty Điện lực Việt Nam tổ chức theo dõi, kiểm tra chặt chẽ việc áp dụng định mức này. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm nào chưa phù hợp thì phản ánh kịp thời cho Bộ Công nghiệp và Bộ Xây dựng cùng xem xét điều chỉnh.

Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
Như điều 3,
Lưu VP, Vụ KH&ĐT.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Đức Phan

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3284/QĐ-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3284/QĐ-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/1996
Ngày hiệu lực29/10/1996
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3284/QĐ-TCCB

Lược đồ Quyết định 3284/QĐ-TCCB định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3284/QĐ-TCCB định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3284/QĐ-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýNguyễn Đức Phan
        Ngày ban hành29/10/1996
        Ngày hiệu lực29/10/1996
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3284/QĐ-TCCB định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3284/QĐ-TCCB định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp

            • 29/10/1996

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/10/1996

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực