Quyết định 329-CP

Quyết định 329-CP năm 1977 về việc phân vạch địa giới huyện và thị xã thuộc tỉnh Thuận Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 329-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HUYỆN VÀ THỊ XÃ THUỘC TỈNH THUẬN HẢI

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Thuận Hải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc phân vạch địa giới huyện và thị xã thuộc tỉnh Thuận Hải như sau:

1. Thành lập huyện Phú Quý trên đảo Phú Quý thuộc tỉnh Thuận Hải.

Huyện Phú Quý gồm có xã Tam Thanh, xã Ngũ Phụng và xã Long Hải.

2. Sáp nhập xã Hàm Hải của huyện Hàm Thuận vào thị xã Phan Thiết.

Điều 2. Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Thuận Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

 

Thuộc tính văn bản 329-CP
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 329-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/12/1977
Ngày hiệu lực 30/12/1977
Ngày công báo 15/12/1977
Số công báo Số 22
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 329-CP phân vạch địa giới huyện và thị xã thuộc tỉnh Thuận Hải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 329-CP phân vạch địa giới huyện và thị xã thuộc tỉnh Thuận Hải
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 329-CP
Cơ quan ban hành Hội đồng Chính phủ
Người ký Phạm Hùng
Ngày ban hành 15/12/1977
Ngày hiệu lực 30/12/1977
Ngày công báo 15/12/1977
Số công báo Số 22
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

 • 15/12/1977

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/12/1977

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 30/12/1977

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực