Quyết định 3291/2006/QĐ-UBND

Quyết định 3291/2006/QĐ-UBND về việc thành lập ban vận động “xây dựng trường học có đời sống văn hóa tốt năm học 2005 - 2006” đối với trường tiểu học Bình Hòa - quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3291/2006/QĐ-UBND thành lập ban vận động “xây dựng trường học đời sống văn hóa tốt 2005 2006 trường tiểu học Bình Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 3291/2006/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 10 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC CÓ ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TỐT NĂM HỌC 2005 - 2006” ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HÒA - QUẬN BÌNH THẠNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 13 tháng 09 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc “Xây dựng trường học có đời sống văn hóa tốt năm học 2005 - 2006”;
Căn cứ Thông báo số 825/TB-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc điều chỉnh, bổ sung một phần nội dung kế hoạch “Xây dựng trường học có đời sống văn hóa tốt năm học 2005 - 2006”;
Xét Công văn số 51/GD ngày 09 tháng 02 năm 2006 của Trưởng Phòng Giáo dục quận Bình Thạnh về việc đề xuất thành lập Ban vận động “Xây dựng trường học có đời sống văn hóa tốt năm học 2005 - 2006”;
 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban vận động “Xây dựng trường học có đời sống văn hóa tốt năm học 2005 - 2006” đối với Trường Tiểu học Bình Hòa - quận Bình Thạnh gồm các Ông (Bà) có tên như sau:

 1.

Bà Nguyễn Thị Thúy

- Hiệu trưởng

- Trưởng ban 

 2.

Ông Huỳnh Thúc Tịnh

- Phó Hiệu trưởng

- Phó Trưởng ban

 3.

Bà Phạm Thị Sô

- Phó Hiệu trưởng

- Thành viên

 4.

Bà Phạm Đỗ Phương Thảo

- Chủ tịch Công đoàn

- Thành viên

 5.

Bà Đoàn Ngọc Bảo Châu

- Bí thư Chi đoàn

- Thành viên

 6.

Bà Trương Thị Châu Hồng Yến

- Tổng phụ trách

- Thành viên

 7.

Bà Lê Thị Thanh Xuân

- Phó Chủ tịch Hội PHHS

- Thành viên

 8.

Ông Trần Đức Tuệ

- Cán bộ phường 12

- Thành viên

 9.

Ông Nguyễn Văn Hừng

- Công an phường 12

- Thành viên

Điều 2. Ban chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận xây dựng, ban hành kế hoạch nâng cao, chỉ đạo và triển khai thực hiện “Xây dựng trường học có đời sống văn hóa tốt năm học 2005 - 2006” theo tinh thần của Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc “Xây dựng trường học có đời sống văn hóa tốt năm học 2005 - 2006” và Thông báo số 825/TB-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2005 về việc điều chỉnh, bổ sung một phần nội dung kế hoạch “Xây dựng trường học có đời sống văn hóa tốt năm học 2005 - 2006” của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giáo dục thể chất trong trường học góp phần nâng cao chất lượng dạy và học cho giáo viên và học sinh.

Sau mỗi năm học nhà trường báo cáo kết quả thực hiện “Xây dựng trường học có đời sống văn hóa tốt” bằng văn bản gởi về Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao, Phòng Giáo dục quận và Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận.

Ban vận động “Xây dựng trường học có đời sống văn hóa tốt năm học 2005 - 2006” hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, từng thành viên phát huy trách nhiệm cá nhân và hoạt động theo sự phân công của Trưởng ban, có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao, lập kế hoạch, nghiên cứu, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch trong đơn vị mình.

Ban vận động “Xây dựng trường học có đời sống văn hóa tốt năm học 2005 - 2006” dựa trên tình hình thực tế tại đơn vị phát huy những loại hình hoạt động phù hợp để đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường học có đời sống văn hóa tốt năm học 2005 - 2006” tại cơ sở.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Giáo dục, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Hòa quận Bình Thạnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3291/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3291/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2006
Ngày hiệu lực17/07/2006
Ngày công báo31/07/2006
Số công báoTừ số 13 đến số 14
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3291/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3291/2006/QĐ-UBND thành lập ban vận động “xây dựng trường học đời sống văn hóa tốt 2005 2006 trường tiểu học Bình Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3291/2006/QĐ-UBND thành lập ban vận động “xây dựng trường học đời sống văn hóa tốt 2005 2006 trường tiểu học Bình Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3291/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Ngọc Anh
        Ngày ban hành10/07/2006
        Ngày hiệu lực17/07/2006
        Ngày công báo31/07/2006
        Số công báoTừ số 13 đến số 14
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3291/2006/QĐ-UBND thành lập ban vận động “xây dựng trường học đời sống văn hóa tốt 2005 2006 trường tiểu học Bình Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3291/2006/QĐ-UBND thành lập ban vận động “xây dựng trường học đời sống văn hóa tốt 2005 2006 trường tiểu học Bình Hòa

            • 10/07/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2006

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực