Quyết định 3291/QĐ-BTC

Quyết định 3291/QĐ-BTC năm 2009 đính chính Thông tư 216/2009/TT-BTC quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3291/QĐ-BTC đính chính Thông tư 216/2009/TT-BTC mức thuế suất Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3291/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 216/2009/TT-BTC NGÀY 12/11/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/11/2002;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính mô tả và thuế suất mã số thuộc nhóm hàng 25.01, 30.03, 84.71 quy định tại Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế như sau:

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất (%)

2501

00

41

20

- - - Muối tinh khiết

10

2501

00

49

20

- - - Muối tinh khiết

10

3003

10

20

00

- - Chứa ampicillin (INN) hoặc muối của nó

7

8471

50

50

00

- - Bộ xử lý dùng cho máy tính cá nhân (kể cả loại máy tính xách tay)

3

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010 và là một phần không tách rời của Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Vụ CST (PCST1);

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3291/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3291/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2009
Ngày hiệu lực01/01/2010
Ngày công báo12/01/2010
Số công báoTừ số 29 đến số 30
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3291/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 3291/QĐ-BTC đính chính Thông tư 216/2009/TT-BTC mức thuế suất Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 3291/QĐ-BTC đính chính Thông tư 216/2009/TT-BTC mức thuế suất Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu3291/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýNguyễn Đức Chi
     Ngày ban hành25/12/2009
     Ngày hiệu lực01/01/2010
     Ngày công báo12/01/2010
     Số công báoTừ số 29 đến số 30
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật11 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 3291/QĐ-BTC đính chính Thông tư 216/2009/TT-BTC mức thuế suất Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3291/QĐ-BTC đính chính Thông tư 216/2009/TT-BTC mức thuế suất Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi

         • 25/12/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/01/2010

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/01/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực